Hervormd Woudenberg

Vin şi Biciclete

Ben jij sportief en fiets jij graag voor een goed doel? Dat kan! Kom & Fiets voor Kom & Zie Moldavië. We hebben 2 mooie routes voor de racefiets en 1 tocht voor de reguliere fietsen uitgezet. We fietsen als groep met voorrijders. Alle routes starten en eindigen in Woudenberg.

Datum: zaterdag 13 juli 2019
Starttijden: 

 • 8.00 uur (160 km)
 • 9.00 uur (95+ km)
 • 9.00-11.00 uur (ca. 40 km op de gewone fiets)

De inschrijfkosten voor wielrennen 95+ en 160 km zijn 25 euro p.p.
De kosten voor de gewone fietstocht zijn 10 euro p.p. en de gezinsprijs 25 euro.

Racefietsers: deelname vanaf 16 jaar,  helm en reservebinnenband verplicht

Mooie routes
U zorgt zelf voor een lunchpakketje en wij zorgen voor een rustpunt met gratis versnaperingen. U fietst op zaterdag 13 juli door de prachtige natuur van Nederland. 

Kom & Zie
De opbrengsten gaan naar Kom & Zie. ‘Vino şi Vezi’ (Moldavisch voor: Kom & Zie) is een dagcentrum voor kinderen en jongeren met een beperking/speciale onderwijsbehoeften in de stad Orhei, in het land Moldavië. Kinderen met een beperking hebben in dit armste land van Europa een achtergestelde positie en worden vaak niet toegelaten op het reguliere onderwijs. Met uw deelname ondersteunt u dus dit goede doel. Meer informatie? Kijk op www.komenziemoldavie.nl

Geef je nu op voor Vin şi Biciclete!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie mail dan naar fietsenvoormoldavie@gmail.com

Aanmeldingsformulier

 

Deelnemers aan Vin şi Biciclete! verklaren dat zij akkoord gaan met de onderstaande 11 gouden regels en dat zij overeenkomstig zullen handelen. Deze regels zijn opgesteld door organiserend comite Kom & Fiets voor Kom & Zie Moldavië. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers ouder dan 16 jaar. Men kan slechts deelnemen met een stuurbordje, een rugnummer en een stuurlabel. Het stuurbordje en stuurlabel dienen goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd en het persoonlijk rugnummer dient goed zichtbaar op de rug te worden gespeld.

 1. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 2. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig zich verplicht te houden aan de wettelijke verkeersregels. 
 3. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 7. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht, zorg zelf voor reservemateriaal(binnenband, pomp, etc.) en bidon met water.
 8. Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
 9. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt. 
 11. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Deelnemer verklaart:

 1. Kennis te hebben genomen van het gedragsreglement en zich daaraan te houden.
 2. Er mee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en overige toertochten worden overhandigd.
 3. Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico.
 4. Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is.
 5. Over deugdelijk materiaal te beschikken. (helm, nieuwe binnenband etc.)

Er zijn drie "groene" regels die de vriendelijke fietser naleeft:

 1. Ik heb respect voor de verkeersregels.
 2. Ik heb respect voor het milieu
 3. Ik heb respect voor de medeweggebruikers.
414