Hervormd Woudenberg

Vervoer naar de kerk

Wanneer zelfstandige kerkgang voor u een probleem is, kunt u vrijwilligershulp aanvragen voor vervoer naar de kerk. U dient dan wel vooraf in uw eigen omgeving te informeren of u met iemand mee kunt rijden. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met:
diaken R. Wever; tel. 033-286522 of per email: r.wever@hervormdwoudenberg.nl 
Hij probeert dan samen met u een geschikte oplossing te vinden. 

248