Hervormd Woudenberg

Gehandicaptenwerk

In onze hervormde gemeente is een commissie voor gehandicapten actief, die fungeert als orgaan van bijstand voor de algemene kerkenraad. Doel van de commissie is het coördineren van de activiteiten ten behoeve van de verstandelijke en lichamelijke gehandicapten. Daarnaast draagt zij zorg voor de draagkracht en de betrokkenheid vanuit de gemeente.

279