Hervormd Woudenberg

Gehandicaptencommissie

In onze hervormde gemeente is een commissie gehandicapten actief, die fungeert als orgaan van bijstand voor de algemene kerkenraad. Doel van de commissie is het coördineren van de activiteiten ten behoeve van de verstandelijke en lichamelijke gehandicapten. Ook onderhoudt de commissie kontakten met deze mensen en de betrokkenen om op een adequate manier in te kunnen gaan op hun wensen en behoeften. Daarnaast draagt zij zorg voor de draagkracht en de betrokkenheid vanuit de gemeente.

De commissie bestaat uit: 
Voorzitter:
Diaconie:
Lid: Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285
Lid: Martijn de Jong; tel. 033-8880268

Clubs en activiteiten die vallen onder verantwoording van de gehandicaptencommissie:

Bijbelclub “Eben Haëzer”
In Kerkelijk centrum ‘Eben Haëzer’: Bijbelgroep en Catechesegroep 
Zaterdag van 14.00 – 16.00 uur, één keer per maand, m.u.v. de zomerperiode 
Contactpersoon: 
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285; email: gleeuwdrent@hotmail.com
Magdaleen Donselaar; tel. 033-2864356

Bijbelclub “De Heygraeff”
Op Locatie Reinaerde, De Heygraeff 3, 3931 MK Woudenberg 
Er zijn 2 clubs; om de 14 dagen op woensdagavond van 19.00-20.00 uur;
de cliënten hebben dus 1x per maand club.
Contactpersoon:
Conny Geijtenbeek; tel. 06-46497925
email: connygeijtenbeek@gmail.com

Bijbelkring “Het Tuinhuis”
Kersentuin 28, 3931 SR, Woudenberg; tel. 033-2866193
Contactpersoon:
Itske van den Born; tel. 033-2861933

Op weg met de ander, Woudenberg
Bezoekwerk bij lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten 
Contactpersoon:
Magdaleen Donselaar; tel. 033-2864356


S.V.W.W. Stichting Verzorgd Wonen Woudenberg
Woonvorm “Het Tuinhuis” voor verstandelijk, lichamelijk en meervoudig gehandicapten.
Informatie en contactpersoon:
J. de Jong; tel. 033-2864709

Geïntegreerde kerkdiensten 
2 keer per jaar in de Dorpskerk, Middenstraat, Woudenberg 
Te weten: 1 keer vanuit het gehandicaptenwerk in de gemeente. 
1 keer i.s.m. 'SIEN' Philadelphia Amersfoort e.o. 
Contactpersoon:
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285; email: gleeuwdrent@hotmail.com

Vanuit de Diaconie
Vervoer naar de kerk en kerkelijke activiteiten, 
Contactpersoon:
Rinke Schuitemaker; tel. 033-2865566
email:h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl

296