Hervormd Woudenberg

Gehandicaptencommissie

In onze hervormde gemeente is een commissie gehandicapten actief, die fungeert als orgaan van bijstand voor de Algemene Kerkenraad. Doel van de commissie is het coördineren van de activiteiten ten behoeve van de verstandelijke en lichamelijke gehandicapten. Ook onderhoudt de commissie kontakten met deze mensen en de betrokkenen om op een adequate manier in te kunnen gaan op hun wensen en behoeften. Daarnaast draagt zij zorg voor de draagkracht en de betrokkenheid vanuit de gemeente.

Commissieleden: 
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285
Martijn de Jong; tel. 033-8880268

Clubs en activiteiten die vallen onder verantwoording van de gehandicaptencommissie:

Bijbelclub “Eben Haëzer”
In Eben Haëzer komt één keer per maand(m.u.v. de zomerperiode) de Bijbelgroep en catechesegroep samen op
zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.
Contactpersonen: 
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285
Magdaleen Donselaar; tel. 033-2864356

Bijbelclub “De Heygraeff”
Op Locatie Reinaerde, De Heygraeff 3, 3931 MK Woudenberg komt om de veertien dagen op woensdagavond van 19.00-20.00 uur de Bijbelclub samen. Er zijn 2 groepen; dus iedere groep heeft 1x per maand club.
Contactpersoon:
Conny Geijtenbeek; tel. 06-46497925
email: connygeijtenbeek@gmail.com

Bijbelkring “Het Tuinhuis”
Kersentuin 28, 3931 SR, Woudenberg; tel. 033-2866193
Contactpersoon:
Itske van den Born; Wilgenlaan 2; tel. 033-2861933
De kring met een wat hoger niveau vindt plaats op maandagavond op de 1e verdieping. Deze wordt om de week op maandagavond gegeven door Rinke Schuitenmaker en Johan Leeuwdrent. Zij gebruiken op dit moment een uitgave van ‘Op weg met de Ander’, een eenvoudige Bijbelstudie over de vrucht van de Heilige Geest. Op de 2e verdieping geven Itske van den Born en Christa de Zwarte op woensdagavond om de week een eenvoudige Bijbelkring. Verder verzorgen zij de invulling van de gezamenlijke kerstviering. Zij starten na opening van het winterwerk en gaan door tot begin mei.

Vrijwilligers:
Coördinatie en informatie m.b.t. vrijwilligers:
Jacoline Bos-Westeneng, De Omloop 6, 3931 CV WOUDENBERG
Tel. 06-10139821; email: jacoline.westeneng@live.nl

Op weg met de ander, Woudenberg
Bezoekwerk bij lichamelijk en verstandelijk gehandicapten 
Contactpersoon:
Magdaleen Donselaar; tel. 033-2864356

S.V.W.W. Stichting Verzorgd Wonen Woudenberg
Woonvorm “Het Tuinhuis” voor verstandelijk, lichamelijk en meervoudig gehandicapten.
Informatie over aanmelding bij de locatiemanager:
Margreet van Doorn-Boeve
Email: margreet.vandoorn-boeve@philadelphia.nl


Geïntegreerde kerkdiensten 
2 keer per jaar in de Dorpskerk, Middenstraat 20, Woudenberg 
Te weten: 1 keer vanuit het gehandicaptenwerk in de gemeente. 
1 keer i.s.m. 'SIEN' Philadelphia Amersfoort e.o. 
Contactpersoon:
Gerbert Leeuwdrent; tel. 06-25255285; email: gleeuwdrent@hotmail.com
Roel van Schaik; tel. 033-2863714

Vervoer naar de kerk
Vervoer naar de kerk en kerkelijke activiteiten, 
Contactpersoon:
G.H. de Soeten
Tel. 033-2864204
Email: g.h.desoeten@hervormdwoudenberg.nl

296