Hervormd Woudenberg

Jubilate Deo(Seniorenkoor)

Het seniorenkoor Jubilate Deo o.l.v. Roelof van Middendorp, repeteert iedere woensdagavond van 18:00 uur tot 19:30 uur (met uitzondering van de kerst- en zomervakanties) in Eben-Haezer. Het koor zingt eenvoudig geestelijk repertoire, geeft ieder jaar een kerst en Passie-Paasconcert in de Dorpskerk en treedt verder regelmatig op in zorgcentra en verpleeghuizen. Misschien bent ook u geïnteresseerd in dit koor te zingen. Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken tijdens een repetitie. Voor nadere informatie kunt u ook gaan naar de website van Jubilate Deo www.koorjubilatedeowoudenberg.nl of contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep van het seniorenkoor, de heer H.W. de Smit. Tel. 033 2862594
Email: h.w.desmit@casema.nl 

434