Hervormd Woudenberg

Voorbede

Voor zover door betrokkenen is doorgegeven, wordt in de kerkdiensten ‘s morgens voorbede of dankzegging gedaan in geval van geboorte, overlijden, ziekte, huwelijk of huwelijksjubileum. Als u voorbede of dankzegging wenst voor bijvoorbeeld ziekte of herstel, kunt u dat doorgeven aan uw wijkpredikant of wijkouderling.

548