Hervormd Woudenberg

Legateren

Wat is het een mooi gebaar als mensen beslissen om in hun nalatenschap ook de kerkelijke gemeente te gedenken. Het is een daad van liefde voor de broeders en zusters met wie wij samen het huisgezin van God vormen.
Zo mag ook dit huisgezin meedelen in de erfenis en geeft men inhoud aan de verbondenheid met de christelijke gemeente voor de tijd dat men er niet meer zijn zal.

Onze Hervormde Gemeente heeft in de afgelopen jaren diverse malen mogen ervaren vertrouwen te genieten van gemeenteleden die bij hun laatste wilsbeschikking bepalen dat een deel van de nalatenschap aan de kerk wordt toevertrouwd. Voor de kerkrentmeesters zijn deze inkomsten een welkome aanvulling op de financiële middelen die nodig zijn voor de bekostiging van het werk in de gemeente.

Als u onze gemeente in uw testament wilt gedenken, dan kunt u dit doen op naam van “Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Woudenberg”.
Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters. 

386