Hervormd Woudenberg

Legateren

Legateren

Onze Hervormde Gemeente heeft in de afgelopen jaren meerdere malen ervaren vertrouwen te genieten van gemeenteleden die bij de laatste wilsbeschikking bepalen dat een deel van de nalatenschap aan haar wordt toevertrouwd. Hierdoor geeft men inhoud aan de verbon- denheid met de christelijke gemeente voor de tijd dat men er niet meer zijn zal. Als u onze gemeente in uw testament wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van “Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Woudenberg”. Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u ook contact opnemen met één van de kerkrentmeesters. 

386