Hervormd Woudenberg

Legateren

In de afgelopen twee jaar mocht onze gemeente tot vier keer toe delen in de nalatenschap van overleden gemeenteleden.
Lees er  hier...  meer over of in de kerkbode van 24-12-2021.
Wat is het een mooi gebaar als mensen beslissen om in hun nalatenschap ook de kerkelijke gemeente te gedenken. Het is bij uitstek een daad van onbaatzuchtige liefde voor de broeders en zusters met wie wij samen het huisgezin van God vormen. Zo mag ook dit ‘deel van de familie’ meedelen in de erfenis en geeft men inhoud aan de verbondenheid met de christelijke gemeente voor de tijd dat men er niet meer zijn zal.

Onze Hervormde Gemeente heeft in de afgelopen jaren meerdere malen ervaren vertrouwen te genieten van gemeenteleden die bij de laatste wilsbeschikking bepalen dat een deel van de nalatenschap aan haar wordt toevertrouwd. Voor de kerkrentmeesters zijn deze inkomsten ook zeer welkom ter aanvulling op de financiële middelen die nodig zijn voor de bekostiging van het werk in de gemeente.

Als u onze gemeente in uw testament wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van “Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Woudenberg”.
Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters. 

386