Hervormd Woudenberg

Nieuw ingekomenen

Familie Post
De familie Post uit Nieuwer Ter Aa woont al weer enkele maanden in ons dorp. Menno en Jolanda hebben 4 kinderen: Arend (16) studeert aan het Hoornbeeckcollege, Hanna (14) zit op het Van Lodensteincollege en Marije (12) en Inge (10) gaan naar de Olijfboom. Menno is glassnijder/bewerker in Scherpenzeel en Jolanda werkt als onderwijsassistente op een school in Soest. Inmiddels zijn ze al aardig thuis in de gemeente en nemen deel aan het gemeenteleven. We wensen hen Gods zegen in het midden van onze gemeente.


Familie Lubbers
Wij zijn ds. en mw. Lubbers en de kinderen die de HEERE ons heeft toevertrouwd heten Henk-Jan (16 jaar), Rineke (13 jaar), Lukas (9 jaar), Geke (7 jaar), Sietze (5 jaar), Meike (2 jaar), Tiemen (afgelopen week 1 jaar geworden).
Mijn vrouw en ik zijn geboren en getogen in Huizen en vanaf ons huwelijk hebben we 7 jaar in Wekerom gewoond. In 2009 verhuisden we naar het eiland Goeree-Overflakkee waar ik bevestigd werd als predikant van de Hervormde Gemeenten van Nieuwe Tonge i.c.m. Herkingen. Vanaf 2015 hadden we onze plek in IJsselmuiden/Grafhorst. Het vervolg van het verhaal kent u…
Henk-Jan en Rineke gaan vanaf volgende week D.V. naar het Van Lodensteincollege en Lukas, Geke en Sietze hebben voor de zomervakantie al ruim 2 weken kunnen wennen aan hun nieuwe plekje op de Wartburgschool. Meike en Tiemen zijn lekker thuis bij mama, die fulltime moeder is.
We hopen als gezin snel ons plekje te vinden in Woudenberg en in de kerkelijke gemeente. Nogmaals heel vriendelijk bedankt voor de hartelijkheid waarmee u ons welkom heet. Dat voelt als een warme deken!

460