Hervormd Woudenberg

Nieuw ingekomenen

Ben en Carine Provoost
Sinds eind vorig jaar wonen Ben en Carine in onze wijk en we heten hen van harte welkom.  Ben is 32 jaar en is werkzaam als journalist en Carine is 30 jaar en van beroep Arbo-arts.  We wensen hen een goede en gezegende tijd in onze gemeente met goede contacten en dat we elkaar ook in de kerkdiensten onder de verkondiging van Gods genade mogen ontmoeten.


Anja en Kees-Jan
Wij zijn Kees-Jan Butter uit Vleuten en Anja Mallegrom uit Amersfoort. We hebben heel verschillende geloofsachtergronden en zijn op zoek gegaan naar een kerk waar we ons allebei thuis voelen. Die hebben we gevonden in Woudenberg, waar we al enige tijd met veel plezier naar de diensten komen.

Hoewel we dus niet in Woudenberg wonen en nog niet weten waar we samen terecht komen, hebben we de stap gezet om lid te worden. Kees-Jan neemt ook deel aan de belijdeniscatechisatie.

We zijn blij nu bij de gemeente te mogen horen en hopen de komende tijd meer gemeenteleden te leren kennen.

460