Hervormd Woudenberg

Nieuw ingekomenen

Familie van Dam
Welkom aan het gezin van Harry en Heleen van Dam uit Leusden, met hun nog thuis wonende kinderen Marten (15) en Lydia (12). Marten en Lydia zitten op het Van Lodensteincollege. Harry is daar docent godsdienst en wiskunde.  Heleen is gastouder. We wensen hen een gezegende tijd toe in onze gemeente.


Familie van den Berge
Al enige tijd mochten we de familie van den Berge, Henk-Jan en Petra en hun 3 kinderen Anne, Lotte en Max, ontmoeten in de kerkdiensten.  Tijdens de bouw van hun huis hebben ze een paar maanden op camping Het Boerenerf gewoond en sinds december wonen ze met hun 3 kinderen aan de Amalialaan 131. Henk-Jan en Petra werken allebei in hun familiebedrijf, de fietsspecialist “Banierhuis” met vestigingen in de omgeving van Utrecht. Anne en Lotte zitten op het Ichthus-college in Veenendaal en Max op de Olijfboom.  We wensen hen een gezegende tijd toe in onze gemeente.


Jan en Corrie Heijstek
Zijn afkomstig uit Houten en wonen tijdelijk op camping Het Boerenerf tot hun huis in de nieuwe wijk aan de Griftdijk gereed is. 


Familie van de Graaf
Friso(29) is werkzaam op een accountantskantoor
Natelie(27) is verpleegkundige in het Meander ziekenhuis
dochter Jenthe
Zij wonen: Daantgenshof 1


Bernhard en Lida Slijkhuis-den Hertog
Na hun huwelijk (woensdag 3 oktober jl.) zijn Bernhard en Lida Slijkhuis-den Hertog gaan wonen op het adres Prinses Amalialaan 33 te Woudenberg. En daarmee zijn ze nieuwe gemeenteleden binnen onze wijkgemeente.
Bernhard werkt als consultant bij AFAS software en Lida is werkzaam binnen het familiebedrijf ‘Banierhuis’.


Familie Boutesteijn
Vanuit Soest is in onze gemeente komen wonen de familie Boutesteijn, Westerwoud 109.
We willen ze hartelijk welkom heten in onze gemeente.
Het echtpaar Boutesteijn, Teus en Nel, is respectievelijk 61 en 59 jaar.
Teus is werkzaam bij Douwe Egberts.
We wensen ze een gezegende tijd toe in onze gemeente.

460