Hervormd Woudenberg

Nieuw ingekomenen

Ben en Carine Provoost
Sinds eind vorig jaar wonen Ben en Carine in onze wijk en we heten hen van harte welkom.  Ben is 32 jaar en is werkzaam als journalist en Carine is 30 jaar en van beroep Arbo-arts.  We wensen hen een goede en gezegende tijd in onze gemeente met goede contacten en dat we elkaar ook in de kerkdiensten onder de verkondiging van Gods genade mogen ontmoeten.

460