Hervormd Woudenberg

Nieuw ingekomenen

Familie Dekker
We verwelkomen we de familie Dekker. Ko en Gerda Dekker wonen met hun nog thuisverblijvende kinderen, Anneko en Kees, aan de Burgwal 4.
Ko is leraar aan de Wartburgschool, Gerda werkt bij Buurtzorg, Anneko (16) zit op Scholengemeenschap Guido de Brès te Amersfoort en Kees zit op het Van Lodenstein College.
Twee andere kinderen zijn getrouwd en ze hebben 1 kleinkind.
We wensen hen een gezegende tijd toe in onze gemeente.


Familie van Dam
Welkom aan het gezin van Harry en Heleen van Dam uit Leusden, met hun nog thuis wonende kinderen Marten (15) en Lydia (12). Marten en Lydia zitten op het Van Lodensteincollege. Harry is daar docent godsdienst en wiskunde.  Heleen is gastouder.
We wensen hen een gezegende tijd toe in onze gemeente.

460