Hervormd Woudenberg

Hulpverlenende instanties

 

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
Vermoeid? Vastgelopen? De het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand moeten nemen van hun woon-werksituatie en zich willen bezinnen op
levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in De Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.
De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:

  • een christelijke leefgemeenschap
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte;
  • advies m.b.t. nazorg

Informatie: De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek; tel. 026-3342225 
www.pdcdeherberg.nl


IDH Schuldhulp Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
De Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH) Schuldhulp helpt inwoners van de gemeente Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg die in financiële zin vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen en in de reguliere hulpverlening niet meer of nog niet terecht kunnen. In samenwerking met de gemeentelijke sociale teams en de diaconieën van de kerken helpt de IDH Schuldhulp mensen op een laagdrempelige en effectieve wijze met het oplossen en voorkomen van hun schuldenproblematiek.

De IDH Schuldhulp heeft zich hiervoor aangesloten bij de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje.
Het landelijke project Schuldhulpmaatje is in 2010 ontstaan door initiatieven vanuit kerkelijke en christelijke organisaties.

IDH biedt met getrainde vrijwilligers persoonlijke hulp aan mensen met geldzorgen of schulden.
Het doel: iemand weer naar een gezonde financiële huishouding begeleiden, zodat hij of zij het weer zelf kan.
Wij geloven rotsvast in de optelsom van Samen Sterk. Hulp is voor iedereen, gratis en uw privacy wordt volledig gewaarborgd.

Wilt u Schuldhulpmaatje worden of zoekt u hulp voor een goed overzicht van uw financiën, een financiële apk of heeft u een ander vraag? U kunt zich eenvoudig aanmelden via www.idhschuldhulp.nl
Ook kunt u direct contact op te nemen via telefoonnummer 06- 30207868
of een e-mail sturen naar info@idhschuldhulp.nl


Eleos
Landelijke instelling voor Gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Aanmeldingen via tel. 088-8920040
www.eleos.nl


Stichting Philadelphia Zorg
De Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Deze zorg varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.
Regiokantoor: Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort; tel. 033-7602000
 www.philadelphia.nl


Op weg met de ander
Landelijke vereniging van en voor mensen met een handicap. Plaatselijke werkgroepen hebben o.a. tot doel de christelijke gemeente te attenderen op de plaats die mensen met een handicap in haar midden mogen en behoren in te nemen en mogelijkheden te bieden voor onderling contact en ontmoeting van gehandicapten en hun familieleden.
Informatie: Woudenbergse werkgroep, mevrouw M. Donselaar, tel. 033-2864356 
www.opwegmetdeander.nl


Siriz(voorheen VBOK)
Siriz biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en verenigingen. Informatie: tel. 0800-4400003 
www.siriz.nl


Nederlandse Patiënten Vereniging
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn. De NPV gaat uit van Bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Informatie: tel. 0318-547888 
www.npvzorg.nl


Zorgloket
Voor hulp of doorverwijzing kan ook contact opgenomen worden met het Zorgloket. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of wilt u uw situatie liever bespreken met een professional? Neem dan contact met ons op. Bij coöperatie De Kleine Schans kunt u als inwoner van Woudenberg terecht met al uw vragen over zorg, ondersteuning en gezondheid.
Heeft u een vraag? Bel, mail of kom gerust even langs!
We zijn van maandag t/m vrijdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur. U kunt dagelijks zonder afspraak bij ons binnen lopen tussen 10.00 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan natuurlijk ook.
Bezoekadres:
Dorpsstraat 38, 3931 EH Woudenberg
Tel. 085-0669700
Email: info@dekleineschans.nl
www.dekleineschans.nl

245