Hervormd Woudenberg

Hulpverlenende instanties

 

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
Vermoeid? Vastgelopen? De het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand moeten nemen van hun woon-werksituatie en zich willen bezinnen op
levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in De Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.
De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:

  • een christelijke leefgemeenschap
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte;
  • advies m.b.t. nazorg

Informatie: De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek; tel. 026-3342225 
www.pdcdeherberg.nl


Eleos
Landelijke instelling voor Gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Aanmeldingen via tel. 088-8920040
www.eleos.nl


Stichting Philadelphia Zorg
De Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Deze zorg varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.
Regiokantoor: Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort; tel. 033-7602000
 www.philadelphia.nl


Op weg met de ander
Landelijke vereniging van en voor mensen met een handicap. Plaatselijke werkgroepen hebben o.a. tot doel de christelijke gemeente te attenderen op de plaats die mensen met een handicap in haar midden mogen en behoren in te nemen en mogelijkheden te bieden voor onderling contact en ontmoeting van gehandicapten en hun familieleden.
Informatie: Woudenbergse werkgroep, mevrouw M. Donselaar, tel. 033-2864356 
www.opwegmetdeander.nl


Siriz(voorgeen VBOK)
Siriz biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en verenigingen. Informatie: tel. 0800-4400003 
www.siriz.nl


Nederlandse Patiënten Vereniging
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn. De NPV gaat uit van Bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Informatie: tel. 0318-547888 
www.npvzorg.nl


Zorgloket
Voor hulp of doorverwijzing kan ook contact opgenomen worden met het Zorgloket. Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht of wilt u uw situatie liever bespreken met een professional? Neem dan contact met ons op. Bij coöperatie De Kleine Schans kunt u als inwoner van Woudenberg terecht met al uw vragen over zorg, ondersteuning en gezondheid.
Heeft u een vraag? Bel, mail of kom gerust even langs!
We zijn van maandag t/m vrijdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur. U kunt dagelijks zonder afspraak bij ons binnen lopen tussen 10.00 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan natuurlijk ook.
Bezoekadres:
Dorpsstraat 38, 3931 EH Woudenberg
Tel. 085-0669700
Email: info@dekleineschans.nl
www.dekleineschans.nl


Voedselbank Woudenberg & Scherpenzeel
Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Platform van kerken, waarin de diaconieën van alle lokale kerken samenwerken, valt de Voedselbank Woudenberg & Scherpenzeel. Wekelijks worden op vrijdag voedselpakketten uitgedeeld aan personen en gezinnen als aanvulling op hun noodzakelijke voeding en andere artikelen. De standaardpakketten, die door de voedselbank in Amersfoort geleverd worden, vullen de vrijwilligers aan met artikelen van lokale middenstanders en particulieren.
In de hal van Eben-Haëzer staat een krat waarin artikelen gedaan kunnen worden die op de vrijdag erna worden uitgedeeld. De volgende artikelen zijn zeer welkom: koffie, thee, rijst, macaroni. Maar ook waspoeder, persoonlijke verzorgingsartikelen en groenten in blik. Alle artikelen moeten goed van kwaliteit zijn en de houdbaarheidsdatum mag niet verstreken zijn.

Het afhaaladres is : Eben-Haezer, Schoutstraat 8a, 3931HT Woudenberg
(ingang achterom via de Middenstraat, tegenover nr. 1).

Voor info en aanmelding:
Rijk Beumer, Westerwoud 105, 3931DL Woudenberg
tel. 033-8873678 of 06-40499934
email: rijk.beumer@gmail.com

245