Hervormd Woudenberg

Wijkavonden

Vanuit wijk 1 worden jaarlijks 1 à 2 wijkavonden georganiseerd rond een bepaald thema.
De wijkavonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Vanuit wijk 2 worden periodiek wijkavonden georganiseerd waar de leden van de gemeente elkaar ontmoeten. Deze avonden hebben de functie van het scheppen van de onderlinge band. Per avond wordt er een Bijbels thema gekozen waarmee we de verdere opbouw van de gemeente beogen. De data worden in de kerkbode bekend gemaakt.

437