Hervormd Woudenberg

Individuele ondersteuning

Gemeenteleden en/of gemeentegezinnen mogen bij knelsituaties rekenen op ondersteuning van de diaconie, zowel stoffelijk als niet-stoffelijk. Bij complexe probleemsituaties wordt, indien nodig, deskundigheid van buiten ingeschakeld. Kent u een gemeentelid dat het moeilijk heeft? Geef dit dan door aan één van de diakenen. Gemeenteleden zijn de spreekwoordelijke ogen en oren van de diakenen.
Bent u in de omstandigheden dat u (financiële) hulp nodig heeft? Dan kunt u met het formulier ‘Individuele Ondersteuning’ een hulpvraag indienen bij het CvD van de Hervormde Gemeente te Woudenberg. U kunt dit formulier vinden op de website www.hervormdwoudenberg.nl onder Diaconie. Mocht u niet de beschikking hebben over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen.

Bent u in de omstandigheden dat u (financiële) hulp nodig heeft?
Dan kunt u middels het invullen van een formulier een hulpvraag indienen bij het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Woudenberg.

Klik hier...voor de verdere procedure en voorwaarden.
Download  hier.... het formulier voor de hulpaanvraag.

U kunt dit formulier verzenden aan diaken Schuitemaker:
h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl

Uw hulpvraag wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld!

502