Hervormd Woudenberg

Kinderoppas

Tijdelijk geen kinderopvang 

Nu de kerkdiensten maar met maximaal 30 mensen mogen worden bezocht, ziet de leiding van de kinderopvang geen toegevoegde waarde in het aanbieden van de mogelijkheid tot kinderopvang. Immers er worden op dit moment geen of nauwelijks kinderen voor de opvang aangeboden.

Het is daarom dat met ingang van D.V. zondag 25 oktober a.s. de kinderopvang wordt gestaakt.

Het spreekt vanzelf dat als de kerkdiensten weer door meer mensen mogen worden bezocht de kinderopvang weer als faciliteit zal worden aangeboden. Dit zal dan via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd. Wij hopen en bidden dat dit snel het geval mag zijn.

 

De leiding van de kinderopvang.

 
Het is fijn dat onze gemeente ruimte biedt voor de opvang van (kleine) kinderen tijdens de kerkdiensten.
Het aantal kinderen wat hiervan gebruik maakt groeit en vraagt ook om de nodige aandacht.
Allereerst willen we alle ouders vragen om de drinkbeker en de tassen te voorzien van een naamsticker. Wilt u hieraan denken?
Verder is het goed om te weten dat de oppas bestemd is voor kinderen van 0-4 jaar. We willen u vragen hier rekening mee te houden. Mocht uw kind ouder zijn dan 4 jaar en het kan nog niet mee naar de kerk? We horen het graag!

Mailen kan naar: oppaskerkdiensten@gmail.com
Contactpersonen:
Johanneke van Zwet: 06-15829629
Aline van Viegen: 06-82498608

203