Hervormd Woudenberg

Kinderoppas

Start Kinderopvan Eben-Haëzer

Helaas hebben wij nog steeds te maken met het COVID-19 virus, maar met het oog op het komend winterseizoen wordt gekeken welke activiteiten in ons verenigingsgebouw Eben-Haëzer conform de maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM verantwoord kunnen worden plaatsvinden en onder welke voorwaarden.

 

Vooruitlopend hierop wordt vanaf D.V. zondag 13 september a.s. weer kinderopvang aangeboden, zodat ook ouders van gezinnen met kleine kinderen zich weer samen kunnen aanmelden om naar de kerk te gaan.

 

Voor deze kinderopvang gelden de volgende “spelregels”:

 

Bij het brengen en halen van de kinderen moet de anderhalve meter afstandsregel tussen volwassenen die niet tot één huishouden behoren in acht worden genomen. Dit geldt ook tijdens het verkeer op de relatief nauwe gangpaden van Eben-Haëzer.

De kinderen dienen waar mogelijk door één volwassene Eben-Haëzer te worden binnengebracht. Overige gezinsleden die geen gebruik maken van de kinderopvang blijven buiten op veilige afstand van anderen wachten.

Probeer de haal- en brengmomenten kort te houden. Informatie over een kind kan zo nodig digitaal of telefonisch plaatsvinden.

 

Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en andere ouders en tussen ouders onderling wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit geldt uiteraard niet voor de opvangvrijwilligers. Als een kind om een voorbeeld te noemen verdrietig is, wordt het vanzelfsprekend met een knuffel, liefde en aandacht getroost.

 

Een opvangvrijwilliger ziet in de centrale hal toe op:

De spreiding bij de breng- en haalmomenten;

Het maximale aantal ouders wat tegelijk in Eben-Haëzer naar binnen kan.

De looproute in Eben-Haëzer is als volgt. Binnenkomen aan de zijde van de Schoutstraat en verlaten aan de kant van de Middenstraat.

 

De opvangvrijwilliger is leidend in de wijze waarop de overdracht van het kind plaatsvindt. Als er bijzonderheden zijn, bijvoorbeeld op welk tijdstip het kind een fruithapje moet krijgen, wordt het op prijs gesteld dat ouders een briefje meegeven.

Naar de opvang wordt een eigen beker drinken van thuis meegegeven.

 

De aanwezige opvangvrijwilligers registreren elke zondag welke opvangvrijwilligers dienst doen en welke kinderen voor de kinderopvang worden gebracht. Als het kind wordt gebracht, moet de naam van het kind worden doorgegeven aan de opvangvrijwilliger, zodat deze de naam kan noteren. Namenlijsten moeten goed worden bijgehouden. Dit i.v.m. een eventueel contactonderzoek waarvan wordt gehoopt dat dit nooit nodig zal zijn.

 

In alle gevallen moeten de aanwijzingen van de oppasvrijwilliger worden opgevolgd. 

De RIVM-regels blijven onverkort van kracht. Dus kinderen die verkouden zijn, hoesten, koorts hebben, etc.  zullen thuis moeten blijven.

Op iedereen rust de verantwoordelijkheid om met respect voor elkaar op een zo goed mogelijke wijze met de beperkingen om te gaan.
Het is fijn dat onze gemeente ruimte biedt voor de opvang van (kleine) kinderen tijdens de kerkdiensten.
Het aantal kinderen wat hiervan gebruik maakt groeit en vraagt ook om de nodige aandacht.
Allereerst willen we alle ouders vragen om de drinkbeker en de tassen te voorzien van een naamsticker. Wilt u hieraan denken?
Verder is het goed om te weten dat de oppas bestemd is voor kinderen van 0-4 jaar. We willen u vragen hier rekening mee te houden. Mocht uw kind ouder zijn dan 4 jaar en het kan nog niet mee naar de kerk? We horen het graag!

Mailen kan naar: oppaskerkdiensten@gmail.com
Contactpersonen:
Johanneke van Zwet: 06-15829629
Aline van Viegen: 06-82498608

203