Hervormd Woudenberg

Omgangsregels Veilige Kerk
Iedereen die de diverse activiteiten van de kerkelijke gemeente bezoekt, houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Dit geldt zowel fysiek als online.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Wij laten ons leiden door het liefdesgebod dat de Heere Jezus zelf ons heeft gegeven, toen hij zei:
‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22: 37-39).

De omgangsregels zijn:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 • Ik houd rekening met de fysieke en mentale grenzen die de ander aangeeft. Ik kom dus niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 • Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daaraan niet houdt en meldt dit zo nodig bij de leiding.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woudenberg.Vertrouwenspersonen:
De AK heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, die benaderd kunnen woorden door gemeenteleden in situaties waarin het vermoeden bestaat dat er sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Er is altijd sprake van een grote schroom en schaamte in dergelijk omstandigheden, waardoor melding of contact opnemen een grote drempel is. Veiligheid en vertrouwen is daarom noodzakelijk. Om deze reden hebben de vertrouwenspersonen een e-mailadres gekregen van hervormdwoudenberg.nl, zodat eventuele vragen niet op hun privé e-mail binnenkomt.
Hieronder treft u de namen, telefoonnummers met e-mailadres aan:
IMG_3573.jpeg
Tine van Weelden
Tel. 06-19832906
t.vanweelden@hervormdwoudenberg.nl
 


Gerard Harskamp
tel. 033-4323120 
g.j.t.harskamp@hervormdwoudenberg.nl

 

Gedragscode veilige kerk

Protocol-seksueel-grensoverschreidend gedrag

622