Hervormd Woudenberg

Pastoraat

Bij ziekte, tegenslag of bij overlijden van dierbaren staan predikanten en ouderlingen gemeenteleden terzijde met betrokken pastoraat. Maar ook als het leven zijn gebruikelijke patroon volgt, is er via huisbezoek regelmatig contact. Met jong en oud.

187