Hervormd Woudenberg

Centraal Evangelisatiewerk

De Centrale Evangelisatiecommissie (CEC), bestaande uit onder meer de evangelisatie-ouderlingen uit de beide wijken, coördineert de activiteiten van de commissies en de werkgroepen die actief zijn op het terrein van het centrale evangelisatiewerk in onze gemeente.

De CEC bestaat uit:
Tonny van Keulen (voorzitter)
Els Stronkhorst
Marius-Jan Breugem (evangelisatie-ouderling wijkgemeente 1)
Ellard de Voogd (evangelisatie-ouderling wijkgemeente 2)

In onze gemeente is sprake van de volgende centrale evangelisatieactiviteiten:

  • de Vakantie Bijbel Week
  • de Volkskerstzang
  • de Emmaüs-kringen
  • de evangelisatiekramen op de markten

Team Kerk Open
De Dorpskerk aan de Schoutstraat is zaterdag open  en de Oosterpoort aan de Berkenlaan is woensdag open voor belangstellenden.
Er is gelegenheid om de kerk in te gaan op woensdagmorgen van 9:30-11:30(Oosterpoort) en zaterdagmiddag van 15:30-17:00(Dorpskerk).
Er zal regelmatig in de Dorpskerk door een organist op het kerkorgel gespeeld worden, er is ruimte om in de kerk te gaan zitten of op een speciale plaats met elkaar in gesprek te gaan. In de Oosterpoort is een stiltecentrum aanwezig.
U bent welkom in de kerk!

Concertcommissie
De concertcommissie organiseert jaarlijks een serie zomerconcerten in de Dorpskerk. Op een aantal zaterdagmiddagen tijdens de zomermaanden geven organisten een concert op het historische Knipscheer-orgel. Het zijn vaak orgelplus-concerten waaraan ook solisten op andere instrumenten hun medewerking verlenen. De programmering bestaat veelal uit aansprekende klassieke muziek.

Daarnaast worden regelmatig andere activiteiten georganiseerd, zoals een Choral Evensong (een gezongen middaggebed naar Engels voorbeeld) en presentatieconcerten (Nijsse-orgel voor De Oosterpoort).
Voor meer informatie kunt u mailen naar concertcommissiewoudenberg@gmail.com of bellen met 06-40561654.

Volkskerstzang
De doelstelling van de Volkskerstzang is om mensen, zowel kerkelijk als buitenkerkelijk, op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het (Kerst-)evangelie. De avond is dus bedoeld voor alle inwoners van Woudenberg.
Commissie Volkskerstzang:
Marius-Jan Breugem (voorzitter), Heinelaan 31;  tel. 033-2584384 
email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl
Johan Dees, Vondellaan 5; tel. 033-2858293
Willeke van Dijk, Jacob Catslaan 17; tel. 06-46430694 
email: Willeke_dijk@hotmail.com
Joline Budding, Laagerfseweg 18; tel. 06-42068037
email: jolinehendrikse@hotmail.com

Camping Boaz
Deze camping is vorig jaar met samenwerking van IZB Dabar opgezet als Pilot. Dit was een groot succes en er zijn 4 weken, 30 mensen per week, op vakantie geweest terwijl ze dat normaal gesproken zelf niet kunnen betalen. Waarom zijn dan nu opeens een aantal plaatselijke kerken nodig? Omdat Dabar is gestopt in de vorm van landelijk werven van vrijwilligers.
Om de camping komende zomervakantie toch door te laten gaan is het idee dat we omliggende kerken benaderen om mee te helpen met de praktische zaken die gebeuren moeten. Uiteraard is ook de opzet dat we vanuit Woudenberg dan ook één en ander proberen te doen.

Lees hier de brochure van de camping

Bekijk hier een filmpje

Contactpersoon:
Ellard Voorgd(Evangelisatie ouderling)
tel. 06-30858480

545