Hervormd Woudenberg

Centraal Evangelisatiewerk

In onze gemeente is sprake van de volgende centrale evangelisatieactiviteiten:

  • de Vakantie Bijbel Week
  • de Volkskerstzang
  • de Emmaüs-kringen
  • de evangelisatiekramen op de markten
  • de jaarlijkse Open Kerkendag

Evangelisatie-ouderling Wijk 1
J.P.M. Breugem, Heinelaan 31, 3931 WZ; tel. 033-2584384
Email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

Evangelisatie-ouderling Wijk 2
G.J. Wolfswinkel, Burgwal 143, 3931 HL; tel. 033-2867678
Email: g.j.wolfswinkel@hervormdwoudenberg.nl

Volkskerstzang
De doelstelling van de Volkskerstzang is om mensen, zowel kerkelijk als buitenkerkelijk, op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het (Kerst-)evangelie. De avond is dus bedoeld voor alle inwoners van Woudenberg.
Commissie Volkskerstzang:
Marius-Jan Breugem (voorzitter), Heinelaan 31;  tel. 033-2584384 
email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl
Johan Dees, Vondellaan 5; tel. 033-2858293
email: j.c.dees@hervormdwoudenberg.nl
Willeke van Dijk, Jacob Catslaan 17; tel. 06-46430694 
email: Willeke_dijk@hotmail.com
Joline Budding, Laagerfseweg 18; tel. 06-42068037
email: jolinehendrikse@hotmail.com

Emmaüs-cursus
Het Emmaüs team organiseert elk seizoen cursussen voor hen die meer over het christelijke geloof willen weten. De cursus bestaat uit een aantal avonden die om 19.00 uur aanvangen met een gezamenlijke maaltijd. Tijdens deze avonden behandelen we de hoofdlijnen van het christelijke geloof. Daarbij is uiteraard ook ruimte voor vragen van de deelnemers.
Contactpersonen:
Meindert Wijnberg, De Steen 5; tel. 033-2861042
email: W26992@planet.nl
Andrea van de Waerdt, Rembrandtlaan 102; tel. 033-2865049
email: johanandrea@hetnet.nl

Wat was het weer mooi
Het seizoen van de Emmauscursus is weer afgelopen en in beide groepen kijken we terug op leerzame en gezegende avonden.
De Onder Weg groep kwam één keer per twee weken een avond bij elkaar, en dat doen we inmiddels alweer 4 jaar.De groep bestaat totaal uit vier belangstellenden en twee leidinggevenden.
Het afgelopen seizoen hebben we het leven van twee bekende Bijbelse personen gevolgd, Abraham en Ruth. Met alleen de Bijbel in de hand hebben we een ongeveer tien avonden hieraan besteed. In eerste instantie dachten we met 2-3 avonden het leven van Abraham wel uitgediept te hebben. Uiteindelijk zijn dit 7 avonden geworden.
Echt verrassend hoe leerzaam en mooi het is om eenvoudigweg hoofdstuk voor hoofdstuk de Bijbel te lezen en hierover na te denken met elkaar.
Vanuit de groep kwamen ook veel positieve reacties. Wanneer je met elkaar echt de tijd neemt om de Bijbel te lezen dan leer je zoveel meer!
Na evaluatie wil de groep (zo de Heere wil en wij leven) graag volgend jaar op dezelfde manier de reis door de Bijbel vervolgen. We hopen dan met David te beginnen. 
Weet u mensen in uw omgeving die mogelijk interesse hebben met ons deze ''reis door de Bijbel'' te maken dan horen we dat graag van u. 
U of wij als leiding kunnen deze mensen dan benaderen. Het gaat om zielen van mensen en dat is altijd de moeite waard!

Jezus is hierin met goede vrijdag en Pasen ons grote voorbeeld.....
Ik was, Ik ben en zal er altijd zijn’; Wie is God? Welke geestelijke machten zijn er? Hoe kunnen we elkaar liefhebben? Wat is Gods wil voor ons leven? Wat staat in de bijbel over de wederkomst?
Zomaar een paar onderwerpen die we bij de Op Weg groep afgelopen seizoen behandeld hebben. Het was ontzettend leerzaam om hier met elkaar over na te denken. Maar minstens net zo mooi was om de getuigenissen van elkaar te horen dat God, de HEERE, echt bestaat, echt troost en echt bij ons is. Dat hebben we als groep ook echt mogen ervaren; Hij was erbij en zal er altijd zijn! Bemoedigend! En ook verrijkend om op deze manier ‘gemeenschap der heiligen’ te mogen hebben.
Zonder hulp van de Heilige Geest was dit niet tot stand gekomen. We willen dan ook iedereen hartelijk bedanken die met gebed om ons heen heeft gestaan!
Voor volgend jaar is er nog plaats voor extra deelnemers. Heeft u/ heb jij interesse,  of kent u/ ken jij iemand in je omgeving die in een kleine groep meer wil leren over God, neem dan contact met ons op! En ik wil nog even een misverstand uit de weg ruimen: De Emmaüscursus is niet alleen voor mensen die nog niet geloven of bijna niets over God weten, maar kan ook verrijkend zijn voor mensen die al langer gelovig zijn.
Iedereen is welkom!
Een hartelijke groet van de leiding van beide groepen
Jan, Nelske, Wilco, Meindert

545