Hervormd Woudenberg

Centraal Evangelisatiewerk

In onze gemeente is sprake van de volgende centrale evangelisatieactiviteiten:

  • de Vakantie Bijbel Week
  • de Volkskerstzang
  • de Emmaüs-kringen
  • de evangelisatiekramen op de markten
  • de jaarlijkse Open Kerkendag

Evangelisatie-ouderling Wijk 1
J.P.M. Breugem, Heinelaan 31, 3931 WZ; tel. 033-2584384
Email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl

Evangelisatie-ouderling Wijk 2
E.G. (Ellard) de Voogd, Laan 1940-1945 nr. 43; 3931 CR Woudenberg; tel. 06-30858480
e.g.devoogd@hervormdwoudenberg.nl

Volkskerstzang
De doelstelling van de Volkskerstzang is om mensen, zowel kerkelijk als buitenkerkelijk, op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het (Kerst-)evangelie. De avond is dus bedoeld voor alle inwoners van Woudenberg.
Commissie Volkskerstzang:
Marius-Jan Breugem (voorzitter), Heinelaan 31;  tel. 033-2584384 
email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl
Johan Dees, Vondellaan 5; tel. 033-2858293
email: j.c.dees@hervormdwoudenberg.nl
Willeke van Dijk, Jacob Catslaan 17; tel. 06-46430694 
email: Willeke_dijk@hotmail.com
Joline Budding, Laagerfseweg 18; tel. 06-42068037
email: jolinehendrikse@hotmail.com

Emmaüs-cursus
Het Emmaüs team organiseert elk winterseizoen cursussen voor hen die meer over het christelijke geloof willen weten. De cursus bestaat uit 10 avonden die om 19.45 uur beginnen. Tijdens deze avonden behandelen we de hoofdlijnen van het christelijke geloof. Daarbij is uiteraard ook ruimte voor vragen van de deelnemers.
Contactpersonen:
Jan van der Meijden, tel. 06-53881135
Nelske Leeuwdrent, tel. 06-40884605
Wilco Sloos, tel. 06-29419549

Team Kerk Open
De kerk aan de Schoutstraat is vanaf oktober elke woensdag en zaterdag open voor belangstellenden, de ingang is onder de toren.
Er is gelegenheid om de kerk in te gaan op woensdagmorgen van 9:30- 11:30 en zaterdagmiddag van 15:30- 17:00.
Er zal regelmatig door een organist op het kerkorgel gespeeld worden, er is ruimte om in de kerk te gaan zitten of op een speciale plaats met elkaar in gesprek te gaan. U bent welkom in de kerk!

545