Hervormd Woudenberg

Centraal Evangelisatiewerk

De Centrale Evangelisatiecommissie (CEC), bestaande uit onder meer de evangelisatie-ouderlingen uit de beide wijken, coördineert de activiteiten van de commissies en de werkgroepen die actief zijn op het terrein van het centrale evangelisatiewerk in onze gemeente.

De CEC bestaat uit:
Tonny van Keulen (voorzitter)
Els Stronkhorst
Pieter Kastelein
Marius-Jan Breugem (evangelisatie-ouderling wijkgemeente 1) Ellard de Voogd (evangelisatie-ouderling wijkgemeente 2)

In onze gemeente is sprake van de volgende centrale evangelisatieactiviteiten:

  • de Vakantie Bijbel Week
  • de Volkskerstzang
  • de Emmaüs-kringen
  • de evangelisatiekramen op de markten

Team Kerk Open
De kerk aan de Schoutstraat is vanaf oktober elke woensdag en zaterdag open voor belangstellenden, de ingang is onder de toren.
Er is gelegenheid om de kerk in te gaan op woensdagmorgen van 9:30- 11:30 en zaterdagmiddag van 15:30- 17:00.
Er zal regelmatig door een organist op het kerkorgel gespeeld worden, er is ruimte om in de kerk te gaan zitten of op een speciale plaats met elkaar in gesprek te gaan. U bent welkom in de kerk!

Concertcommissie
De concertcommissie organiseert jaarlijks een serie zomerconcerten in de Dorpskerk. Op een aantal zaterdagmiddagen tijdens de zomermaanden geven organisten een concert op het historische Knipscheer-orgel. Het zijn vaak orgelplus-concerten waaraan ook solisten op andere instrumenten hun medewerking verlenen. De programmering bestaat veelal uit aansprekende klassieke muziek.

Daarnaast worden regelmatig andere activiteiten georganiseerd, zoals een Choral Evensong (een gezongen middaggebed naar Engels voorbeeld) en presentatieconcerten (Nijsse-orgel voor De Oosterpoort).
Voor meer informatie kunt u mailen naar concertcommissiewoudenberg@gmail.com of bellen met 06-40561654.

Volkskerstzang
De doelstelling van de Volkskerstzang is om mensen, zowel kerkelijk als buitenkerkelijk, op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het (Kerst-)evangelie. De avond is dus bedoeld voor alle inwoners van Woudenberg.
Commissie Volkskerstzang:
Marius-Jan Breugem (voorzitter), Heinelaan 31;  tel. 033-2584384 
email: j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl
Johan Dees, Vondellaan 5; tel. 033-2858293
Willeke van Dijk, Jacob Catslaan 17; tel. 06-46430694 
email: Willeke_dijk@hotmail.com
Joline Budding, Laagerfseweg 18; tel. 06-42068037
email: jolinehendrikse@hotmail.com

545