Hervormd Woudenberg

Hadassa Bijbelstudiekring

Er zijn 3 groepen: 45-, 45+ en een avondgroep voor alle leeftijden
Dit seizoen zullen de Psalmen centraal staan. In de Psalmen gaat het over liefde, vertrouwen, dankbaarheid, boosheid, verdriet enz.
Al deze dingen herkennen we in ons eigen leven. 
We hopen op gezegende bijeenkomsten. 
Kom gerust vrijblijvend langs en neem iemand mee.

2022:
12 oktober, 9 november, 30 november, 21 december(Kerst)
2023:
11 januari, 1 februari, 22 februari(thema ochtend en avond), 15 maart, 5 april(Pasen), 26 april, 17 mei(Hemelvaart)

Tijden(in Eben-Haëzer):
45- van 9 tot 11 uur(oppas aanwezig)
45+ van 9.30 tot 11.30 uur
Avondgroep van 19.30 tot 21.30 uur

Kring 45-
Erica Dorresteijn (secr.), Voorstraat 59; tel. 06-50488265
email: ericadorresteijn@hotmail.com
Petra van den Berge(alg. adjunct), Pr. Amalialaan 31; tel. 06-33104509
email: petravandenberge@hotmail.com
Voorzitter: vacant
Penningmeester: vacant

Kring 45+
Annemieke Jansen (voorz.), Piet Heinlaan 40; tel: 033-2867049
email:  rwajanto@zonnet.nl
Elma de Pater(secretaresse), Cootje van Raaihof 9; tel. 06-40558128
email: henkenelma@henkdepater.nl
Clara Westerveen (alg. adjunct), Willem de Zwijgerlaan 1; tel: 033-2858722
email: clarawesterveen@hotmail.com
Penningmeester: vacant

Avondgroep
Corrie Heijstek (algemeen adjunct), Schaarweide 12; tel. 06-27381703
email: corrie.heijstek@kpnmail.com
Voorzitter: vacant   
Secretaresse: vacant
Penningmeester: vacant

305