Hervormd Woudenberg

Hadassa Bijbelstudiekring

Er zijn 3 groepen: 45-, 45+ en een avondgroep voor alle leeftijden
Dit seizoen zullen de Psalmen centraal staan. In de Psalmen gaat het over liefde, vertrouwen, dankbaarheid, boosheid, verdriet enz.
Al deze dingen herkennen we in ons eigen leven. 
We hopen op gezegende bijeenkomsten. 
Kom gerust vrijblijvend langs en neem iemand mee.

2023:
10 mei(avondgroep); 17 mei

Tijden(in Eben-Haëzer):
45- van 9 tot 11 uur(oppas aanwezig)
45+ van 9.30 tot 11.30 uur
Avondgroep van 20.00 tot 21.45 uur

Kring 45-
Arianne Louter(voorz.), Gouden Regen 30; tel. 06-10203083
email: ariannelouter@solcon.nl
Erica Dorresteijn (secr.), Voorstraat 59; tel. 06-50488265
email: ericadorresteijn@hotmail.com
Jolanda Post(penningmeester), Gouden Regen 40; tel. 06-40070768
email: post.hertog@outlook.com
Algemeen adjunct: vacant

Kring 45+
Annemieke Jansen (voorz.), Piet Heinlaan 40; tel: 033-2867049
email:  rwajanto@zonnet.nl
Elma de Pater(secr.), Cootje van Raaihof 9; tel. 06-40558128
email: henkenelma@henkdepater.nl
Clara Westerveen (alg. adjunct), Willem de Zwijgerlaan 1; tel. 033-2858722
email: clarawesterveen@hotmail.com
Penningmeester: vacant

Avondgroep
Corrie Heijstek (voorz.), Schaarweide 12; tel. 06-27381703
email: corrie.heijstek@kpnmail.com
Agnes Blok(secr.), Parklaan 22a; tel. 06-51941365
email: janenagnes@yahoo.com
Marian Weerd(penn.), Wilgenlaan 26; tel. 06-16687313
email: marianpieter@kpnplanet.nl
Anne-Marie van den Belt(alg. adjunct), Nijverheidsweg 33; tel. 06-24160734
email: h.vdbelt@filternet.nl

305