Hervormd Woudenberg

Team Vrijwillige Thuishulp

In samenwerking met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) bieden vrijwilligsters van ons Team Vrijwillige Thuishulp, een helpende hand waar dat nodig is. Het gaat daarbij om eenvoudige vormen van hulpverlening: boodschappen doen, licht huishoudelijk werk, begeleiding bij een wandeling of het bezoeken van een eenzame dorpsgenoot. Wie een beroep wil doen op vrijwillige thuiszorg kan contact opnemen met coördinatoren:
Gerda Dekker (06-19751446) of
Wilma van Essen (06-25083162)

Welke hulp biedt het team?
Als er geen familie- of burenhulp voorhanden is, kan het Team Vrijwillige Thuishulp in actie komen. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om:

  • begeleiden bij een wandeling;
  • boodschappen doen;
  • kinderen opvangen als moeder ziek is;
  • begeleiden bij bezoek aan een arts, ziekenhuis of winkel;
  • uitvoeren van lichte huishoudelijke werkzaamheden;
  • gewoon eens een bezoekje brengen aan een eenzame.


Vrijwillige thuishulp is geen vervanging van professionele thuiszorg, maar kan wel op korte termijn hulp bieden. De hulp wordt in veel gevallen enkele weken geboden, soms ook langer. Dit is afhankelijk van de situatie.

241