Hervormd Woudenberg

Bijbelkring Groenewoude

De Bijbelkring Groenewoude wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maanden september tot en met mei van 15.00 - 16.00 uur in de serre van het verzorgingshuis Groenewoude.

De leiding is aangesteld door de Algemene Kerkenraad en bestaat nu uit
4 (wat wij noemen) kringleiders. Er zijn 6 dames (vrijwilligsters), die zorgen voor de organisatie rondom koffie/thee en eventueel halen en brengen van de bezoek(st)ers. Voor begeleiding van de zang is er een organist aanwezig.

Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.
Er is een collectebus voor Woord en Daad. 

534