Hervormd Woudenberg

Welkom bij Hervormd Woudenberg

De hervormde gemeente van Woudenberg komt al sinds eind 16e eeuw samen in de oude dorpskerk. En hoewel er in de loop der eeuwen in Woudenberg veel is veranderd, in de kerk wordt de Bijbelse boodschap onveranderd verkondigd. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en meer lezen over de vele activiteiten. Welkom!


Coronacrisis

Lees  hier... de berichten van de kerkenraden aangaande: 

  • versoepeling

  • de diensten

  • de collectebijdrage via Samen Goed Doen of via Collecte-link

  • de collectedoelen

  • brief van onze burgemeester en de gemeenteraad

  • de verdere berichten

Ze worden regelmatig van een update voorzien!!!


Uw bijdrage voor de Solidariteitskas 2020 wordt gevraagd; maak hier over...


Lees hier...het bericht van de zendingscommisie over de projecten


Diaconaal Maatschappelijk Werk lees meer...


Woudenbergers helpen lees meer....


De wijkindeling van wijk 1 vindt u  hier...


De wijkindeling van wijk 2 vindt u  hier...


Gift doen voor Tweede Kerkelijk Centrum kan online: KLIK HIER


Collectebonnen/collectebijdrage online bestellen en betalen: KLIK HIER 


Meeluisteren met onze kerkdiensten? KLIK HIER!


Tekst van de Dag

Agenda

meer »

Credo

De Hervormde Gemeente Woudenberg gelooft dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. In Zijn Woord wijst de Heere ons de weg van het eeuwige leven. 

De apostolische geloofsbelijdenis verwoordt in 12 artikelen de kern van het geloof dat onze gemeenteleden delen. U kunt deze artikelen lezen door op de link hieronder te klikken:

meer »

2e Kerkelijk Centrum

Naam Tweede Kerkelijk Centrum
Er is een groot aantal namen met goede motivatie ingediend door veel betrokken gemeenteleden. Hartelijk dank hiervoor. De Algemene Kerkenraad (AK) heeft, op basis van de gestelde criteria, gekozen voor de zeer toepasselijke naam:
De Oosterpoort

 

Geef hier uw gift.

meer »
194