Hervormd Woudenberg

Welkom bij Hervormd Woudenberg

De hervormde gemeente van Woudenberg komt al sinds eind 16e eeuw samen in de oude dorpskerk. En hoewel er in de loop der eeuwen in Woudenberg veel is veranderd, in de kerk wordt de Bijbelse boodschap onveranderd verkondigd. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en meer lezen over de vele activiteiten. Welkom!


De nieuwe Gemeentegids kunt u hier  lezen


Koningsdagconcert in de Dorpskerk


Lentefair op 25 mei 2019 


Zondag 14 juli 2019 zal de bevestigingen intrede  plaatsvinden van ds. Lubbers


De zendingscommissie is op zoek naar een een nieuwe secretaris: lees meer...


Gift doen voor 2e kerkelijk centrum kan online: KLIK HIER


Collectebonnen online bestellen en betalen: KLIK HIER 


Luisteren naar muzikaal verzoekprogramma: KLIK HIER


Meeluisteren met onze kerkdiensten? KLIK HIER!


Tekst van de Dag

Agenda

meer »

Credo

De hervormde gemeente Woudenberg gelooft dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. In Zijn Woord wijst de Heere ons de weg van het eeuwige leven. 

De apostolische geloofsbelijdenis verwoordt in 12 artikelen de kern van het geloof dat onze gemeenteleden delen. U kunt deze lezen door op de link hieronder te klikken:

meer »

2e Kerkelijk Centrum

Afgelopen periode zijn de kerkrentmeesters en leden van het Moderamen van de Algemene Kerkenraad druk bezig geweest met onderzoek naar de financiële situatie en de ruimte voor investeringen

 

Geef hier uw gift.

meer »
194