Hervormd Woudenberg

Welkom bij Hervormd Woudenberg

De hervormde gemeente van Woudenberg komt al sinds eind 16e eeuw samen in de oude dorpskerk. En hoewel er in de loop der eeuwen in Woudenberg veel is veranderd, in de kerk wordt de Bijbelse boodschap onveranderd verkondigd. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en meer lezen over de vele activiteiten. Welkom!


Lees  hier...   het nieuwe voortgangsbericht van De Oosterpoort


Lees  hier...  meer informatie over de viering van het Heilig Avondmaal


Collectebonnen/collectebijdrage online bestellen en betalen: klik hier
NIEUW:
 Introductie 'Appostel app';  lees er  hier...  meer over en  klik hier...  de handleiding bij de app


Avonddienst in Eben-Haëzer 12-17 jaar meld je aan...


Lees hier... het nieuwste bericht Algemene Kerkenraad in verband met de maatregelen vanwege coronacrisis.


Klik hier... voor aanmelden reserveringssysteem en handleiding "Kerktijd".


Uw aanwezigheid bij de kerkdienst:
veiligheidsinstructie/ RIVM-voorwaarden leest u  hier...


Tijdelijk GEEN kinderopvang: lees hier meer...


Kerstattentie voor ouderen lees hier meer...


Diaconaal Maatschappelijk Werk lees meer...


Woudenbergers helpen lees meer....


De wijkindeling van wijk 1 vindt u  hier...


De wijkindeling van wijk 2 vindt u  hier...


Gift doen voor Tweede Kerkelijk Centrum kan online: Klik hier


Gift doen voor het verjaardagsfonds kan online: Klik hier...


Meeluisteren/kijken met onze kerkdienst via livestream? Klik hier
Meeluisteren met onze kerkdiensten via kerkdienst gemist? Klik hier


Tekst van de Dag

Agenda

meer »

Credo

De Hervormde Gemeente Woudenberg gelooft dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. In Zijn Woord wijst de Heere ons de weg van het eeuwige leven. 

De apostolische geloofsbelijdenis verwoordt in 12 artikelen de kern van het geloof dat onze gemeenteleden delen. U kunt deze artikelen lezen door op de link hieronder te klikken:

meer »

Tweede Kerkelijk Centrum

Voortgang De Oosterpoort
Er is een nieuw digitaal voortgangsbericht over de bouw van De Oosterpoort. De welstandvergunning kon worden aangevraagd en wat de vervolgstappen zijn. Het College van Kerkrentmeesters heeft recent een Nijsse-orgel aangeschaft voor De Oosterpoort. 

Geef hier uw gift.

meer »
194