Hervormd Woudenberg

Jeugdwerk

Kort verslag derde avond met ouders (17 maart)

Wat wil je als jeugdwerkleider meegeven aan kinderen en jongeren en hoe verhoudt zich dat tot het grotere plaatje van onze gemeente? En wat is je eigen drijfveer als het om jeugdwerk en kinderen/jongeren gaat? Met een grote groep jeugdwerkleiders hebben we eerst samen pizza gegeten om vervolgens onder leiding van Anneke van Maanen (HGJB) een Bijbelstudie te doen en in gesprek te gaan. Dat leverde geanimeerde gesprekken op. De jeugdraad presenteerde een concept van de beleidsvisie. Op DV 6 april komen we opnieuw met de jeugdwerkleiders samen, dan om te kijken naar de praktische vertaalslag van het beleid.


Kort verslag tweede avond met ouders (17 november)

Hoe kijken leden van de Jeugdraad aan tegen het jeugdwerk en wat is hun visie op de toekomst van dit werk? Die vraag stond centraal tijdens de tweede avond op 17 november. Alle leden mochten op post-it velletjes opschrijven wat zij belangrijk vonden. Dat leverde een brede variatie aan wensen en doelen op. Vervolgens kreeg iedereen 10 punten te verdelen om zo de belangrijke van de minder belangrijke zaken te onderscheiden. Geloofsoverdracht en en kennisoverdracht staken er samen met relatiegericht jeugdwerk bovenuit. De uitkomsten worden nu door twee leden van de jeugdraad teruggebracht tot een compact visiedocument met concrete doelen. Dit wordt tijdens de derde avond op DV 12 januari 2022 - met jeugdwerkleiders en cathecheten - besproken.


Kort verslag eerste avond met ouders (13 oktober)

Op woensdag 13 oktober hebben we met zo'n 40 ouders en belangstellenden intensief doorgepraat over onze dromen voor de kinderen en jongeren in de gemeente. Daarbij kwamen ook vragen als 'wat kun je als ouder bijdragen aan het verwezenlijken van die droom' en 'hoe kan de geloofsopvoeding thuis en het jeugdwerk elkaar versterken'. Ouders hechten veel waarde aan het leren kennen van en vertrouwen op God. Daarnaast is het verbinden van leeftijdgenoten erg belangrijk. De rol van de ouders zit 'm met name in voorleven van het geloof, het actief betrokken zijn op het jeugdwerk en het voortdurende gebed voor de jeugd.

Het volledige verslag wordt gepresenteerd tijdens een tweede avond met ouders op DV 16 februari 2022.


Agenda

Er zijn in totaal zes momenten waarop we met diverse groepen het gesprek willen aangaan. Dit zijn de data:

Datum                                                   Bestemd voor
Donderdag 17 maart             Jeugdwerkleiders en catecheten
Woensdag 6 april                    Jeugdwerkleiders en catecheten
Woensdag 20 april                  Ouders en belangstellenden
Woensdag 11 mei                    Jeugdraad en afvaardiging kerkenraad


Winterseizoen 2021-2022: samen houden we het jeugdwerk tegen het licht

Hervormd Woudenberg heeft al vele decennia een actief jeugdwerk. Middels clubs en verenigingen proberen we kinderen en jongeren te wijzen op de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk. Daarnaast willen we kinderen en jongeren binden aan de kerkelijke gemeente en elkaar. De opzet van het jeugdwerk is al ongeveer 50 jaar hetzelfde en functioneert ook nu overall genomen tot tevredenheid.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat de maatschappij fundamenteel is veranderd, net als de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. Ook de corona-pandemie heeft impact op het jeugdwerk gehad. Daarom wil de Jeugdraad in het seizoen 2021-2022 het jeugdwerk eens tegen het licht houden.Om te kijken of we in de kerk en in het jeugdwerk de goede dingen doen en de dingen goed doen. Niet omdat we zo nodig dingen willen veranderen, wél om te kijken waar kansen voor de toekomst liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Afstemming van de diverse onderdelen in het jeugdwerk
  • Hebben we alle leeftijden voldoende in beeld
  • Betrokkenheid van de ouders bij het jeugdwerk
  • Inbedding van de jeugd in het gemeente-zijn

We kijken daarbij verder dan naar de clubs en verenigingen alleen, maar nemen ook onder de loep wat we jongeren tot hun 21e jaar willen meegeven.

Omdat ouders een sleutelrol vervullen in de geloofsopvoeding van kinderen willen we hen nadrukkelijk bij het proces betrekken, waar mogelijk samen met jongeren. Maar ook onze (oud)-jeugdwerkleiders en catecheten willen we graag nauw betrekken bij het ontwikkelplan. Om te zorgen dat iedereen haar of zijn inbreng kan hebben, zijn er zes bijeenkomsten gepland waarbij telkens een specifieke groep welkom is om mee te denken en mee te praten. Ook kan iedereen via mail (jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl) reageren. De HGJB begeleidt het gehele proces en tis ot en met het opstellen van het uiteindelijke ontwikkelplan betrokken.

Omdat we in dit proces afhankelijk zijn van de Heere en Zijn Geest, vragen we de gemeente om persoonlijke voorbede voor dit proces en het jeugdwerk.


Keertje praten met een jeugdouderling? Neem gerust contact op met:

Wijk 1:
R.A. Driever, Geeresteinselaan 11, 3931 JA Woudenberg; tel. 06-50460114
r.a.driever@hervormdwoudenberg.nl

Wijk 2: 
J. (Jaap) van Dam jr., Paulus Potterlaan 56, 3931 TG Woudenberg;
tel. 06-5179 0959
j.vandam@hervormdwoudenberg.nl
M. (Marinus) Witbraad, Ter Maatenlaan 12, 3931 WG Woudenberg;
tel.06-11041736
m.witbraad@hervormdwoudenberg.nl


Vacature seizoen 2021-2022

In de hervormde gemeente van Woudenberg draaien tal van jeugdclubs en zijn er tal van andere activiteiten gericht op kinderen en jongeren. Een team van meer dan zestig vrijwilligers is actief in het jeugdwerk. Voor dit seizoen zoeken we nog enkele gemeenteleden die willen meewerken ivm onderstaande vacature:

  • Toezicht op bovenzaal, 1x per week; geen schoonmaak.

Wil jij actief bijdragen aan het jeugdwerk? Stuur even een berichtje naar jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl met je naam en telefoonnummer. Dan nemen we snel contact met je op! Goed om te weten: jeugdwerkleiders hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen en jongeren. Daarom verwachten we dat leidinggevenden belijdend lid zijn en actief kerkelijk meelevend. 

277