Hervormd Woudenberg

Jeugdwerk

Winterseizoen 2021-2022: samen houden we het jeugdwerk tegen het licht

Hervormd Woudenberg heeft al vele decennia een actief jeugdwerk. Middels clubs en verenigingen proberen we kinderen en jongeren te wijzen op de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk. Daarnaast willen we kinderen en jongeren binden aan de kerkelijke gemeente en elkaar. De opzet van het jeugdwerk is al ongeveer 50 jaar hetzelfde en functioneert ook nu overall genomen tot tevredenheid.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat de maatschappij fundamenteel is veranderd, net als de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. Ook de corona-pandemie heeft impact op het jeugdwerk gehad. Daarom wil de Jeugdraad in het seizoen 2021-2022 het jeugdwerk eens tegen het licht houden.Om te kijken of we in de kerk en in het jeugdwerk de goede dingen doen en de dingen goed doen. Niet omdat we zo nodig dingen willen veranderen, wél om te kijken waar kansen voor de toekomst liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Afstemming van de diverse onderdelen in het jeugdwerk
  • Hebben we alle leeftijden voldoende in beeld
  • Betrokkenheid van de ouders bij het jeugdwerk
  • Inbedding van de jeugd in het gemeente-zijn

We kijken daarbij verder dan naar de clubs en verenigingen alleen, maar nemen ook onder de loep wat we jongeren tot hun 21e jaar willen meegeven.

Omdat ouders een sleutelrol vervullen in de geloofsopvoeding van kinderen willen we hen nadrukkelijk bij het proces betrekken, waar mogelijk samen met jongeren. Maar ook onze (oud)-jeugdwerkleiders en catecheten willen we graag nauw betrekken bij het ontwikkelplan. Om te zorgen dat iedereen haar of zijn inbreng kan hebben, zijn er zes bijeenkomsten gepland waarbij telkens een specifieke groep welkom is om mee te denken en mee te praten. Ook kan iedereen via mail (jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl) reageren. De HGJB begeleidt het gehele proces en tis ot en met het opstellen van het uiteindelijke ontwikkelplan betrokken.

Omdat we in dit proces afhankelijk zijn van de Heere en Zijn Geest, vragen we de gemeente om persoonlijke voorbede voor dit proces en het jeugdwerk.


Er zijn in totaal zes momenten waarop we met diverse groepen het gesprek willen aangaan. Dit zijn de data:

Datum                                    Bestemd voor

Woensdag 13 oktober           Ouders en belangstellenden onder wie jongeren

Woensdag 17 november       Jeugdraad

Woensdag 12 januari            Jeugdwerkleiders en catecheten

Donderdag 3 februari            Jeugdwerkleiders en catecheten

Woensdag 16 februari           Ouders en belangstellenden onder wie jongeren

Woensdag 23 maart              Jeugdraad en afvaardiging kerkenraad


Keertje praten met een jeugdouderling? Neem gerust contact op met:

Wijk 1:

R.A. Driever, Geeresteinselaan 11, 3931 JA Woudenberg; tel. 06-50460114
r.a.driever@hervormdwoudenberg.nl

Wijk 2: 

R.M.J. (Ruben) van Vliet, Rembrandtlan 11, 3931 TH Woudenberg; tel. 06-232700180
r.m.j.vanvliet@hervormdwoudenberg.nl
M. (Marinus) Witbraad, Ter Maatenlaan 12, 3931 WG Woudenberg; tel.06-11041736
m.witbraad@hervormdwoudenberg.nl


Vacatures seizoen 2021-2022

In de hervormde gemeente van Woudenberg draaien tal van jeugdclubs en zijn er tal van andere activiteiten gericht op kinderen en jongeren. Een team van meer dan zestig vrijwilligers is actief in het jeugdwerk. Voor het komende verenigingsseizoen dat start in DV september 2021 zoeken we enkele gemeenteleden die willen meewerken. Concreet zijn er deze vacatures:

  • Een leidinggevende voor de Woensdagmiddagclub (doelgroep: leerlingen basisschool groep 3 t/m 6), eenmaal per maand op woensdagmiddag
  • Een leidinggevende voor United Friday, de club voor middelbare scholieren tot 16 jaar.
  • Een lid voor de Jeugdraad.

Wil jij actief bijdragen aan het jeugdwerk? Stuur even een berichtje naar jeugdraad@hervormdwoudenberg.nl met je naam en telefoonnummer. Dan nemen we snel contact met je op! Goed om te weten: jeugdwerkleiders hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen en jongeren. Daarom verwachten we dat leidinggevenden belijdend lid zijn en actief kerkelijk meelevend. 

277