Hervormd Woudenberg

Er wordt in de erediensten gelezen uit de Herziene Statenvertaling.
In wijk 2 worden naast de psalmen, die ritmisch gezongen worden, in de regel ook 1 psalm en 2 gezangen uit de bundel "Weerklank" gezongen; de eerste en de laaste psalm (of lied) staande.

Bij sommige diensten, zoals o.a. doop- en belijdenisdiensten, zal er overigens wel een gedrukte liturgie blijven, vooral met het oog op de aanwezige gasten. 

424