Hervormd Woudenberg

Wijkavond
Op woensdag 27 maart hopen wij tijdens een wijkavond met u en jou in gesprek te gaan over het Beleidsplan 2019-2022 voor onze wijkgemeente.
De opzet van deze avond is interactief.
We beginnen om 20 uur, inloop met koffie vanaf 19.45uur.
We hopen velen te ontmoeten!


Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.


Evaluatie Bijbeluur

De Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen periode de pilot met het Bijbeluur geëvalueerd. Besloten is het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De reacties op de proefperiode met het Bijbeluur waren overwegend positief. De wijkkerkenraden is om advies gevraagd en unaniem is geadviseerd de ingeslagen route voort te zetten. De AK heeft wijkkerkenraad 2 gevraagd te uitvoering verder ter hand te nemen. De kerkenraad van wijk 2 heeft daarmee ingestemd en de AK is daar dankbaar voor. Afgesproken is rond de ingebruikname van het 2e Kerkelijk Centrum (ervan uitgaande dat deze er komt) het Bijbeluur opnieuw te evalueren. De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.


423