Hervormd Woudenberg

Klein Moderamen Kerkenraad

Ds. Wessels  
Jan Heijstek Voorzitter
Leen Amersfoort Scriba
Bram de Muijnck Lid CvK
Rinke Schuitemaker Lid CvD

 Consideraties Kerk 2025
Vanuit de synode is aan de kerkenraden een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de kerkorde voorgelegd. Deze zijn doorgenomen en geven geen aanleiding tot opmerkingen vanuit onze kerkenraad. Nadere info kunt u vinden via: www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025/Afkondiging bij overlijden
Het overlijden van een geliefde is een ingrijpende gebeurtenis in ons leven. Als Gemeente staan we om rouwdragende families heen en we brengen met hen het verdriet en de bede om kracht en troost voor het aangezicht van God. Het stilstaan bij overlijden willen we graag op een andere wijze invullen in onze kerkdiensten. Daarom zal een bericht overlijden door de predikant worden medegedeeld tijdens de dienst, waarna een moment van stilte in acht wordt genomen. Dit zal plaatsvinden voorafgaande aan het dankgebed, waarbij aan de gemeente wordt gevraagd om te gaan staan. Ter afsluiting van het moment wordt een Bijbeltekst gelezen.Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.Bijbeluur
De Algemene Kerkenraad heeft besloten het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De reacties op de proefperiode met het Bijbeluur waren overwegend positief. De wijkkerkenraden is om advies gevraagd en unaniem is geadviseerd de ingeslagen route voort te zetten. De AK heeft wijkkerkenraad 2 gevraagd te uitvoering verder ter hand te nemen. De kerkenraad van wijk 2 heeft daarmee ingestemd en de AK is daar dankbaar voor. Afgesproken is rond de ingebruikname van het 2e Kerkelijk Centrum, het Bijbeluur opnieuw te evalueren. De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.Wijk 2 berichten in de 'HervormdWoudenberg' app:
Veel leden van onze gemeente zijn in het bezit van een smartphone. 
De aankondigingen van kerkdiensten en activiteiten, herinneringen, gebedspunten, nieuws of actuele gebeurtenissen komen dus voortaan via bovenstaande app. 
Dus niet meer via Whatsapp.

423