Hervormd Woudenberg

Leerdiensten
‘God betaalt en brengt redding! Er is geen hoop in onszelf of bij mensen of bij wie of wat dan ook’.
Dat is het thema van de leerdienst van zondagavond 18 maart. Dit n.a.v. zondag 5 van de HC. Voorganger in deze dienst is Dr. M. Visser uit Wezep. Hij is directeur van GlobalRize. Na afloop van de dienst zal Dr. Visser in 5 minuten iets vertellen over zijn werk en het belang hiervan. We zien uit naar een gezegende leerdienst!

Het Evangelie wereldwijd!
Zondagavond 18 maart preekt de directeur van GlobalRize in Woudenberg. Het is belangrijk om ook het wereldwijde werk van GlobalRize onder de aandacht te brengen.
Wereldwijd maken mensen namelijk gebruik van het internet en sociale media. Via de digitale snelweg bestaan er nauwelijks nog grenzen. GlobalRize gelooft dat ook het Evangelie van Jezus Christus geen grenzen kent. Daarom worden via GlobalRize de vele mogelijkheden van het internet ingezet om mensen met het Evangelie te bereiken. Ook in landen waar zendingswerk moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt. Elke maand krijgen tientallen miljoenen mensen via één van de kanalen van GlobalRize een boodschap uit de Bijbel mee. Onze inzet daarbij is om mensen in contact te brengen met een plaatselijke kerk. Vandaar dat we ook wel zeggen: ‘van Facebook naar kerk’.
Wat doet GlobalRize? Via Facebook, Twitter en Instagram worden in een achttal talen korte Bijbelse boodschappen gedeeld. Wie een vraag stelt, krijgt antwoord van één van de vele vrijwilligers. Daarnaast bieden we gratis Bijbelcursussen aan, waarvoor zich elke maand meer dan duizend studenten inschrijven. Iedere student krijgt een mentor toegewezen die digitaal met de student in gesprek gaat over de cursusstof. Op deze manier worden persoonlijke relaties opgebouwd. Regelmatig kunnen wij een student doorverwijzen naar een lokale kerk.
Wat kunt u doen? We zijn steeds op zoek naar mensen die mentor willen zijn voor cursisten van de Bijbelcursussen. Als u een half uur per dag beschikbaar bent, kunt u al veel betekenen. Of misschien kent u iemand die u wilt wijzen op deze mogelijkheid om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. U kunt onze Facebookpagina ‘Bijbelwoord’ liken en delen en zo het bereik van deze  Bijbelpagina vergroten. Ook vragen we u te overwegen om donateur van deze nieuwe zendingsorganisatie te worden. En uw gebed voor een goede van dit werk en voor de velen die via GlobalRize de boodschap van verlossing door Christus meekrijgen, wordt hoog op prijs gesteld.
Voor meer informatie: www.globalrize.nl 


Tussenevaluatie Bijbeluur    
Vanaf het winterseizoen 2017/2018 is vanuit de Algemene Kerkenraad begonnen met de pilot Bijbeluur in de 10.45 uur diensten van wijkgemeente 2.
In januari vindt een tussenevaluatie plaats en in april wordt een uitgebreidere evaluatie verricht. Als u een opmerking, aanvulling, compliment of iets dergelijks kwijt wilt voor de tussenevaluatie, dan kunt u dit tot uiterlijk woensdag 17 januari mailen naar 
g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl


Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit gebeurt op zondag 24 september. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.

423