Hervormd Woudenberg

Leerdiensten

Zondagmiddag 29 april gaat Prof. van den Belt weer in een leerdienst voor. Dan is zondag 9 van de Heidelberger Catechismus aan de orde. Het gaat daar over de almachtige Vader. De leerling vertrouwt zich gelovig aan de Vader toe. Maar wat zeg ik en belijd ik daarmee?

- Een week later is het thema ‘de Vaderlijke zorg van God’. Ds. Bergshoeff uit Scherpenzeel zal daar in de avonddienst op in gaan. Dit n.a.v. zondag 10 waarin het gaat over de voorzienigheid van God.


Tussenevaluatie Bijbeluur    
Vanaf het winterseizoen 2017/2018 is vanuit de Algemene Kerkenraad begonnen met de pilot Bijbeluur in de 10.45 uur diensten van wijkgemeente 2.
In januari vindt een tussenevaluatie plaats en in april wordt een uitgebreidere evaluatie verricht. Als u een opmerking, aanvulling, compliment of iets dergelijks kwijt wilt voor de tussenevaluatie, dan kunt u dit tot uiterlijk woensdag 17 januari mailen naar 
g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl


Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit gebeurt op zondag 24 september. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.

423