Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

De mannenvereniging komt gedurende de herfst en wintermaanden om de twee weken op maandagavond om 19.45 uur bijeen in gebouw Eben-Haëzer.
Op onze avonden denken wij samen na over een bijbelgedeelte, meestal aan de hand van een studie uit de Hervormde Vaan. Momenteel zijn dat studies van ds. J.M. Molenaar over de psalmen. Aan de beurt van overdenking is psalm 72: God de Koning. (Hervormde Vaan nr. 10 van oktober 2018).
Graag nodigen wij onze leden uit dan weer aanwezig te zijn, maar ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Onderzoek de schriften, die zijn het die van Mij getuigen! De mannenvereniging is een uitgelezen plaats om dat samen te doen.
Het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:
1e voorzitter:               vacature
2e voorzitter:               G. van Koppen, Van Speyklaan 15;  tel. 033-2860800
Secretaris:                    M. de Smit, Kon. Wilhelminastraat 1;  tel. 033-2862618
Penningmeester:      J. van Egdom, Kon. Sophiestraat 2;  tel. 033-2863149
Algemeen adjunct:   L.M. van den Berge, Driespronglaan 2, Maarn; tel. 0343-442933

303