Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

De mannenvereniging komt gedurende de herfst- en wintermaanden om de twee weken op maandagavond om 19.45 uur bijeen in gebouw Eben-Haëzer. De vereniging houdt zich bezig met het bestuderen van de Bijbel.

Het bestuur bestaat uit:
Prof. dr. F.G. Immink (voorzitter), De Bron 4
G. van Koppen (2e voorzitter), Van Speijklaan 15
J. de Kruif (secretaris), Stationsweg Oost 239
W. van de Lagemaat (penningmeester), Schoutstraat 12
R.M. Meijer (bestuurslid), Schans 66

303