Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

Mannenvereniging Bouwen en Bewaren gaat weer starten met het vergaderseizoen 2023/2024.
Wij hopen met elkaar een goed en gezegend seizoen in te gaan.
De vereniging vergaderd op maandagavond om de 2 weken vanaf 19.45 uur in Eben-Haëzer.
De eerste vergadering werd ingeleid door de voorzitter prof. dr. F.G. Immink  vanuit de brief van Paulus aan Efeze.
De vergaderingen zijn steeds om de 2 weken met een uitzondering rond de Kerst. 

Het is geen vereniging voor alleen maar 'oude' mannen!

Wellicht is dit een goed moment voor de oudere mannen op de 'jongemannen' vereniging om de overstap te wagen?!

Namens het bestuur van de mannenvereniging
Prof. dr. F.G. Immink (voorzitter), De Bron 4
G. van Koppen (2e voorzitter), Van Speijklaan 15
J. de Kruif (secretaris), Stationsweg Oost 239
W. van de Lagemaat (penningmeester), Schoutstraat 12
R.M. Meijer (bestuurslid), Schans 66

303