Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

De mannenvereniging komt gedurende de herfst en wintermaanden om de twee weken op maandagavond om 19.45 uur bijeen in gebouw Eben-Haëzer.
De vereniging houdt zich bezig met het bestuderen van de Bijbel.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
1e voorzitter: vacature
2e voorzitter:               G. van Koppen, Van Speyklaan 15;  tel. 033-2860800
Secretaris:                    M. de Smit, Kon. Wilhelminastraat 1;  tel. 033-2862618
Penningmeester:      J. van Egdom, Kon. Sophiestraat 2;  tel. 033-2863149
Algemeen adjunct: L.M. van den Berge, Driespronglaan 2, Maarn; tel. 0343-442933

303