Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

Het bestuur van Mannenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ nodigt leden met hun echtgenotes, alsook belangstellende nieuwe leden van harte uit tot het bijwonen van een vergadering op maandagavond 28 maart 2022 in gebouw Eben-Haezer te Woudenberg.
Aanvang 19.45 u

Het thema is ‘Als kinderen andere wegen gaan’.

Dit thema wordt ingeleid door ds. H.J.T. Lubbers. Predikant Hervormde gemeente Woudenberg.
Namens het bestuur.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
1e voorzitter:               Prof. dr. F.G. Immink
2e voorzitter:               G. van Koppen, Van Speyklaan 15;  tel. 033-2860800
Secretaris:                    J. de Kruif
Penningmeester:      
Algemeen adjunct:   L.M. van den Berge, Driespronglaan 2, Maarn; tel. 0343-442933

303