Hervormd Woudenberg

 

 

Wijkbeleidsplan 2018-2021


Nieuw moderamen kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag 10 januari is het nieuwe moderamen van onze wijkgemeente als volgt vastgesteld: 
Preses: ouderling C.A. van Beusekom 
Ouderling: S. van den Bosch 
Ouderling-kerkrentmeester: D. Lokhorst 
Ouderling: J. van der Wind 
Tevens heeft de heer J. de Kok in de vergadering de belofte van geheimhouding afgelegd.
De heer De Kok zal de komende tijd de kerkenraad ondersteunen als ambtelijk secretaris.


Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit gebeurt op zondag 24 september. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.


Evaluatie Bijbeluur
De Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen periode de pilot met het Bijbeluur geëvalueerd. Besloten is het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De reacties op de proefperiode met het Bijbeluur waren overwegend positief. De wijkkerkenraden is om advies gevraagd en unaniem is geadviseerd de ingeslagen route voort te zetten. De AK heeft wijkkerkenraad 2 gevraagd te uitvoering verder ter hand te nemen. De kerkenraad van wijk 2 heeft daarmee ingestemd en de AK is daar dankbaar voor. Afgesproken is rond de ingebruikname van het 2e Kerkelijk Centrum (ervan uitgaande dat deze er komt) het Bijbeluur opnieuw te evalueren. De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.


Besluit gemeentezang:
Vanaf 23 september 2018 wordt er volledig ritmisch gezongen.


Informatie over huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea worden betrokkenen in het algemeen enkele weken voor het gebeuren benaderd door de wijkpredikant of een andere ambtsdrager met de vraag of zij prijs stellen op voorbede en/of een melding in de kerkbode.
Afgesproken is dat dit voor onze wijk betrekking heeft op degenen die hun 25, 40, 50 , 55 of 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. 

400