Hervormd Woudenberg

 

Wijkbeleidsplan 2018-2021Nieuw moderamen kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 28 maart 2019 is het nieuwe moderamen van onze wijkgemeente als volgt vastgesteld: 

Predikant: ds. H.J.T. Lubbers
Preses: ouderling J. van der Wind
Scriba: ouderling S.P.E.L. Pirruccio
Ouderling-kerkrentmeester: L.A.J. Pots
Diaken: G.H. de Soeten


Kind en geloof

Beste kinderen van groep 4 t/m 8,

Wil je (opnieuw) mee gaan schrijven met de preek. Bij de jeugdouderling zijn er nog (heel veel) meeschrijfboekjes beschikbaar!
Kom gerust een boekje halen op Willem de Zwijgerlaan 175 of vraag je vader of moeder even te mailen of appen. Dan kom ik hem bij je langs brengen.
Door mee te schrijven kun je de preek vaak beter begrijpen en er later nog over praten.
Heb je nog nooit een meeschrijfboekje gehad? Kom dan ook gerust!

Hartelijke groeten,
Jeugdouderling Johan Peters
tel. 06418533755
j.s.peters@hervormdwoudenberg.nlEvaluatie Bijbeluur
De Algemene Kerkenraad heeft besloten het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.Informatie over huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea worden betrokkenen in het algemeen enkele weken voor het gebeuren benaderd door de wijkpredikant of een andere ambtsdrager met de vraag of zij prijs stellen op voorbede en/of een melding in de kerkbode.
Afgesproken is dat dit voor onze wijk betrekking heeft op degenen die hun 25, 40, 50 , 55 of 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. 

400