Hervormd Woudenberg

 

Wijkbeleidsplan 2018-2021Nieuw moderamen kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 28 maart 2019 is het nieuwe moderamen van onze wijkgemeente als volgt vastgesteld: 

Predikant: ds. H.J.T. Lubbers
Preses: ouderling J. van der Wind
Scriba: ouderling S.P.E.L. Pirruccio
Ouderling-kerkrentmeester: L.A.J. Pots
Diaken: G.H. de Soeten


Evaluatie Bijbeluur
De Algemene Kerkenraad heeft besloten het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.Informatie over huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea worden betrokkenen in het algemeen enkele weken voor het gebeuren benaderd door de wijkpredikant of een andere ambtsdrager met de vraag of zij prijs stellen op voorbede en/of een melding in de kerkbode.
Afgesproken is dat dit voor onze wijk betrekking heeft op degenen die hun 25, 40, 50 , 55 of 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. 

400