Hervormd Woudenberg

 

Wijkbeleidsplan 2018-2021Nieuw moderamen kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 28 maart 2019 is het nieuwe moderamen van onze wijkgemeente als volgt vastgesteld: 

Preses: ouderling C.A. van Beusekom
Scriba: ouderling D.A. Lokhorst
Assessor: ouderling J van der Wind
Ouderling: S. van den Bosch
Ouderling-kerkrentmeester: D. Lokhorst
Diaken: G.H. de Soeten


Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.Evaluatie Bijbeluur
De Algemene Kerkenraad heeft besloten het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.Besluit gemeentezang:
Vanaf 23 september 2018 wordt er volledig ritmisch gezongen.Informatie over huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea worden betrokkenen in het algemeen enkele weken voor het gebeuren benaderd door de wijkpredikant of een andere ambtsdrager met de vraag of zij prijs stellen op voorbede en/of een melding in de kerkbode.
Afgesproken is dat dit voor onze wijk betrekking heeft op degenen die hun 25, 40, 50 , 55 of 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. 

400