Hervormd Woudenberg

Hoewel we fysiek niet kunnen samenkomen om te bidden (29 april is een gebedssamenkomst gepland), mogen we toch samen verbonden zijn in het gebed aan Gods genadetroon. Deze woensdagavond is er om 20.00 uur een meditatief moment. Het is mooi om vooraf persoonlijk de tijd te nemen voor gebed. Juist in deze crisistijd mogen we elkaars lasten dragen. En elkaar biddend bij de HEERE brengen, maar ook God danken in alles (dat is ook: onder alle omstandigheden).

442