Hervormd Woudenberg

De kerkenraad organiseert op woensdagavond 27 februari D.V. weer de maandelijkse gebedssamenkomst.
We zien er naar uit dat velen met ons meebidden en danken.
Een moment van verootmoediging en aanbidding.
Wat is er wezenlijker voor het samen gemeente zijn dan dat.
Jong en ouder zijn weer van harte uitgenodigd om 19.30 uur in Eben Haëzer (zaal 6)

442