Hervormd Woudenberg

“Ik roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden” (Psalm 17 vers 6). Laten we zo komende woensdagavond 25 september biddend samenkomen, zodat het wordt: ‘Wij roepen U aan, ….’.  Er is veel te bidden zo aan het begin van een nieuw winterseizoen. Daarbij vergeten we niet de HEERE te danken: ‘vergeet niet één van Zijn weldaden’ (Psalm 103).
We komen om 19.30 uur samen in Eben-Haëzer. Van harte welkom!

442