Hervormd Woudenberg

Samen bidden
We roepen u / jou weer op om woensdagavond 27 juni samen met ons te komen bidden en danken in Eben Haëzer. We beginnen om 19.30 uur. Het is goed om samen te zijn en stil te worden voor God. Om alles in Hoger Handen te leggen, maar ook verwonderd te danken voor zoveel zegen en genade in het leven van elke dag en in het midden van Zijn gemeente; nabij ons is het Woord ..!

442