Hervormd Woudenberg

Ook in het seizoen 2023-2024 willen we weer een aantal gebedssamenkomsten houden, om als deel van de gemeente God te loven en te prijzen voor wie Hij is en voor ons wil zijn. Tevens om Hem alles voor te leggen wat op ons hart ligt. Wellicht vind u/jij het fijn voor de agenda om alvast alle data te weten:
20 maart, 24 april, 15 mei en 26 juni.
Looft, prijst, dankt en bidt u / jij met ons mee?
We beginnen om 19.30 uur en het is in Eben-Haëzer.
In de hal wordt op het scherm aangegeven welke zaal hiervoor gereserveerd is.

442