Hervormd Woudenberg

Ook in 2023 willen we weer een aantal gebedssamenkomsten houden, om als deel van de gemeente God te loven en te prijzen voor wie Hij is en voor ons wil zijn. Tevens om Hem alles voor te leggen wat op ons hart ligt.
Wellicht vindt u / jij het fijn om alvast alle data te weten, om het in de agenda te zetten.
24 mei en 28 juni.

Looft, prijst, dankt en bidt u / jij met ons mee?
We beginnen om 19.30 uur en het is in Eben Haëzer.
In de hal wordt op het scherm aangegeven welke zaal hiervoor gereserveerd is.

442