Hervormd Woudenberg

Deze keer willen we een week eerder biddend samenkomen in Eben Haëzer. Daarmee sluiten we namelijk als gemeente aan bij de ‘Week van Gebed 2020’, die internationaal gehouden wordt. ‘Buitengewoon’ is dit keer het thema. Dit thema is aangedragen door de kerken op Malta. In Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden bij dit eiland. Op Malta worden ze buitengewoon vriendelijk ontvangen. En op deze wijze bereikt het Evangelie dit eiland. Door de bevolking van Malta wordt dit jaarlijks gevierd. Ook wij worden opgeroepen tot buitengewone vriendelijkheid. En dat uit zich ook als we bidden voor die ander. Zo ontstaan er openingen naar elkaar. En zo komt het doel van deze gebedsweek: ‘gebed voor de eenheid van de christenen in 2020’ tot z’n recht. We mogen bidden voor elkaar in de gemeente, maar ook voor andere christenen in ons dorp. En zo de vrede voor ons dorp zoeken  met ook gebed voor openingen voor het Evangelie van Gods genade in Woudenberg.  We beginnen om 19.30 uur in Eben Haëzer. Van harte welkom!

442