Hervormd Woudenberg

Woensdagavond 29 juni is alweer het laatste gezamenlijke gebedsmoment van dit seizoen.
We komen samen om samen God te loven en te prijzen voor wie Hij is en Hem alles voor te leggen, wat op ons hart ligt. Wat is het een troostvolle gedacht dat we er niet alleen voor staan, maar dat Hij overal bij is en van af weet. Looft, prijst, dankt en bidt u/jij met ons mee?
We beginnen om 19.30 uur.

442