Hervormd Woudenberg

Samen bidden
Voorafgaand aan de Bijbellezing op woensdagavond 28 november mogen we biddend en dankend samenkomen in Eben Haëzer. Er is steeds weer alle reden om ons te buigen voor de HEERE; om te bidden zonder ophouden en God te danken in alles. Dat is de wil van God over ons, zo schrijft Paulus aan de gemeente van Thessaloniki.
Laten we overeenkomstig Zijn wil in ootmoed en vertrouwen samenkomen om 19.30 uur.

442