Hervormd Woudenberg

We willen de maandelijkse gebedssamenkomsten weer gaan houden. Woensdagavond 30 september komen we om 19.30 uur biddend samen in Eben Haëzer. Het is goed om juist in deze tijd biddend en dankend bijeen te komen. Uiteraard zullen we gepaste afstand van elkaar houden, maar we hopen samen verenigd elkaar te ontmoeten aan de troon van Gods genade, dankzij het werk van de Heere Jezus.
Van harte welkom!

442