Hervormd Woudenberg

Evangelisatie

Het evangelisatiewerk in de Hervormde Gemeente van Woudenberg wordt gecoördineerd door de centrale evangelisatiecommissie (CEC). Dit omvat alle centrale evangelisatie activiteiten in Woudenberg, zoals Emmaüs cursus, Vakantie Bijbel Week, camping evangelisatie (DABAR), Volkskerstzang en marktactiviteiten. De centrale evangelisatie commissie bestaat uit de evangelisatie-ouderlingen van de twee wijken.
 

191