Hervormd Woudenberg

Evangelisatie

Het evangelisatiewerk in de Hervormde Gemeente van Woudenberg wordt gecoördineerd door de centrale evangelisatiecommissie; deze commissie bestaat uit de evangelisatie-ouderlingen van de twee wijken.
 

191