Hervormd Woudenberg

Vakantie Bijbel Week 2024

Voor de vakantiebijbelweek (VBW) zijn we hard op zoek naar 5 commissieleden.
We zoeken mensen voor de crea, PR, opzetten van 10+ programma, werven van medewerkers, etc.
Elke taak wordt in tweetallen gedaan, je staat er niet alleen voor!
We vergaderen van januari-juni 1 keer per 6 weken.
Het is fijn als je in ieder geval twee van de drie VBW ochtenden (16-18 juli) aanwezig kan zijn.
Afgelopen weken hebben wij veel mensen benaderd, het is ons niet gelukt om de commissie voltallig te krijgen.

We hebben u en jou hard nodig, anders moeten we overwegen om de VBW dit jaar niet door te laten gaan.
Om je op te geven of voor meer info kan er contact opgenomen worden met Marit Breugem, via 06-11165522

271