Hervormd Woudenberg

Wat is het doel van uw leven?

Ik ervaar in mijn leven zo vaak gebrek aan houvast, stuurloosheid, verdriet, vermoeidheid of verslaving. Waarvoor leef ik eigenlijk? Heeft mijn leven wel zin? Die vragen kunnen zomaar bij je opkomen, zeker als je in een moeilijke situatie verkeert.  Voor een antwoord op deze vragen kunnen we het beste de Bijbel openen. We geloven dat de Bijbel het Woord van God is.  Uit de Bijbel leren we dat God ons leven gewild heeft. We zijn door Hem geschapen op deze aarde.  Juist de mens was zeer goed geschapen. De mens leefde in volkomen harmonie met God en zijn medemens. En met de dieren en de planten. De mens leefde met als doel God te verheerlijken. Dat lezen we in Genesis 1 en 2 (het eerste Bijbelboek).

De zonde
Wij hebben ons echter van God afgekeerd door moedwillig te doen wat God verboden had (Genesis 3). Toen hebben wij over ons ellende en dood gehaald. De harmonie tussen God en mensen en tussen mensen onderling werd verbroken. We hebben tegen een goede God gezondigd en staan schuldig tegenover Hem.  Het is een groot wonder dat God (ondanks onze afval van Hem) beloofde Zijn Zoon te zenden.  De Zoon van God, de Heere Jezus, is eeuwen na de schepping naar deze aarde gekomen. Dit feit herdenken wij jaarlijks op het Kerstfeest. Hij is toen echt mens geworden, maar zonder zonde. Hij deed op aarde alleen maar goed.

Geloven in de Heere Jezus
Toch hebben de mensen Hem naar het kruis verwezen en gedood. Hij leed vrijwillig en droeg in Zijn lijden de toorn van God. In Zijn diepe lijden wist Hij zich door God verlaten. Daardoor leed Hij wat wij verdienen door onze zonden. Maar zo baande de Heere Jezus de terugweg voor ons naar God. Door het geloof in de Heere Jezus ziet God de Vader geen zonde meer in ons. Dit weten we uit de Bijbel, maar ook door de Heilige Geest van God die dit wonder in ons hart brengt.

Wat is het doel van mijn leven? Dan is het heel belangrijk dat we op de Heere Jezus zien. Dat we ons gelovig aan Hem toevertrouwen. Zie Hem lijden en sterven in onze plaats! Zo daalt een diepe vrede in je hart en mag je weten: ik heb vrede met God door het geloof in de Heere Jezus. Mijn zonden zijn helemaal weg!

Leven met Jezus
Dat geeft een geweldige verrijking van je leven. Je ervaart dat Jezus de Herder is, die jouw leven sturing geeft. Hij is de Rots die jou houvast biedt. Hij biedt rust voor jouw vermoeidheid, Hij troost je in je verdriet, Hij is de Dokter die je kan bevrijden van allerlei vormen van slavernij. Je wordt mild en vergevingsgezind naar anderen. Je verlangt er naar om tot eer van God te leven. Je wilt Zijn geboden graag doen uit dankbaarheid. Je gaat steeds meer op de Heere Jezus lijken. Er is een diep verlangen in je gekomen om bij Hem te zijn.  De Heere Jezus is namelijk niet in de dood gebleven. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan. Hij is opgevaren naar de hemel. Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God de Vader.  Eenmaal komt Hij terug naar deze aarde om de dan nog levende mensen, maar ook die miljarden mensen die al gestorven zijn, te oordelen. De dood heeft niet het laatste woord! Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Nu al in je hart, maar ook straks eeuwig bij Hem.

Het is de ergste zonde je in ongeloof af te keren van deze lieve Heere Jezus. God is onze Schepper en Hij heeft recht op ons leven. Hij ziet zo graag dat we leven uit en met Hem. Dan beantwoord je weer aan je levensdoel: het verheerlijken van God. Zijn Naam zij geloofd!

Meer weten?
Als je meer wilt weten over het christelijke geloof kun je het beste de Bijbel zelf lezen. Begin bijvoorbeeld eens te lezen in het Evangelie van Markus. Verder zijn er elke zondag kerkdiensten waarin het Woord van God uitgelegd wordt. Onze gemeente biedt ook de mogelijkheid voor het volgen van de Emmaüscursus. Tijdens deze cursus komen veel aspecten van het christelijke geloof aan de orde.

Van harte aanbevolen!  

267