Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 2

Op zondagmiddag 24 maart hadden we een prachtige belijdenisdienst waarin 14 (jonge) gemeenteleden hun
ja-woord aan God en Zijn gemeente hebben gegeven!
We wensen jullie daar nogmaals van harte Gods zegen bij. 

 

 • Lotte van den Berge: Psalm 103: 2 - Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden
 • Jorian Blok: 1 Johannes 4: 10 - Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden
 • Caspaer van Garderen: Romeinen 8: 16 - De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn
 • Sander Glas: 2 Petrus 3: 18A - Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus
 • Marit Kok:  Jesaja 12: 2A - Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben
 • Jochem Kommers: Handelingen 1: 8 - Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde
 • Cornel Kruijsbergen: Kolossenzen 2: 6 - Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem
 • Mathijs Legemaat: Psalm 112: 1 - Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest,  die grote vreugde vindt in Zijn geboden
 • Stefan Oussoren: Hebreeën 10: 23 - Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw
 • Ruben Timmer: 1 Johannes 5: 5 - Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
 • Nienke Vermaat: Psalm 119: 73 - Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer
 • Aron de Vries: Jeremia 17: 7a en 8a - Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is
 • Yarno van de Waerdt: Spreuken 3: 6 - Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken
 • Job Wolfswinkel: Romeinen 10: 11 - Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden
443