Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 2

We kijken terug op een mooie belijdenisdienst en wensen deze 10 jongeren van harte Gods zegen op hun ja-woord en hun levensweg.
Hieronder treft u de teksten aan die ze hebben meegekregen.

Daarnaast herhaal ik hier ook graag nog een keer de oproep aan iedereen die nog geen belijdenis gedaan heeft: Heb je interesse of loop je met vragen rond?
Neem gerust contact op! a.d.j.wessels@hervormdwoudenberg.nl, of: 033-2862764.

 

- Hendrik Benjamin (Herbert) van den Belt
1 Timotheüs 6: 12---Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

- Jan Gijsbert (Bert-Jan) van den Brink
1 Johannes 3: 1a---Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

- Simone van den Brink – van Dam
Psalm 31: 15 ---Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!

- Wen-Li Joanne (Wen-Li) van Dieren
Mattheus 5: 16---Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

- Tirzah Alyanne Henrike (Tirzah) Kommers
Psalm 139: 1b en 2---HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.

- Martien Thomas Gerian (Thomas) Kwakernaak
Johannes 20: 28---En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!

- Elleke Martina (Elleke) Mantel
Mattheus 10: 32---Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

- Louise Johanna (Louise) Verweij
1 Johannes 4 : 10---Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

- Jacob (Job) van Wikselaar
Hebreeën 12: 28---Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

- Jan-Willem Anton (Jan Willem) van Wikselaar
Hebreeën 12: 1b en 2a: ---En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof

Liturgie bij de Belijdenisdienst

Link naar Belijdenisdienst

443