Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 2

Geloofsbelijdenis

In de middagdienst van zondag 26 deden 7 gemeenteleden belijdenis van het geloof. Dat was een bijzonder moment in hun leven en dat van ons allen als gemeente. We kijken terug op een mooie dienst met als thema: Belijden is: Gods naam loven, n.a.v. Psalm 22: 23; Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven.

Hieronder noemen we nog een keer de namen, met daarbij de teksten die ze meekregen.

- Theodoor Cornelis Akkerboom (Theodoor) - Hoeveveldje 14, 3925 JV Scherpenzeel.
1 Johannes 4: 16: En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

- Ruben Anne van den Belt (Ruben) - Nijverheidsweg 33, 3931 CW Woudenberg.
2 Petrus 3: 18: Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.

- Arie van Kooten - Zwarte Roodstaart 9, 3931 GS Woudenberg. 
Psalm 73: 23b en 24a: U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door Uw raad.

- Nicolette Marèll Pas (Marèll)  - Burgwal 12, 3931 HM Woudenberg. 
1 Johannes 4 : 10: Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

- Esther Elizabeth Schuitemaker (Esther) - De Omloop 7 3931 CV Woudenberg.
Filippenzen 1: 6: Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

- Jan Johannes van Werkhoven (Johan)  - Jacob Catslaan 17, 3931 VE Woudenberg 
Kolossenzen 2: 6: Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem.

- Maria Wilhelmina van Werkhoven - van Dijk (Willeke) - Jacob Catslaan 17, 3931 VE Woudenberg 
Spreuken 3: 5 en 6: Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Op zondagochtend 9 april hoopt Noah van der Meij (Geeresteinselaan 18, 3931 JC) eveneens belijdenis te doen, samen met haar vriend Martijn Verweij. Dit zal plaatsvinden in de Oude kerk in Zeist. We wensen haar en allen om haar heen een mooie dag en dienst en Gods zegen.

443