Hervormd Woudenberg

Vertrouwenspersoon homofilie

In mei 2014 hadden wij een gemeenteavond met als thema: “Een christelijke kijk op (homo)seksualiteit”. Vanuit deze bijeenkomst zijn een tweetal zaken meegenomen naar de kerkenraadstafel.
(1) Vertrouwenspersoon; Het benoemen van iemand, die terzake deskundig is op het gebied van (homo)seksualiteit ten gunste van gemeenteleden en hun omgeving.
(2) Lotgenoten-groep; Het verzoek om de mogelijkheden te verkennen van het samenstellen van een lotgenoten-groep.

Met betrekking tot de vertrouwenspersoon ligt het primaat (1e lijn) bij de wijkpredikant. Als 2e lijn vertrouwenspersoon ziet de algemene kerkenraad iemand binnen het Diaconaal Maatschappelijk Werk. De algemene kerkenraad is dankbaar dat hij u kan melden dat mw. Christine van Gemerden van het Diaconaal Maatschappelijk Werk in Eben-Haëzer zich beschikbaar heeft gesteld als vertrouwenspersoon voor onze hervormde gemeente. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, kan met haar contact gezocht worden op haar persoonlijke e-mail adres: cvgemerden@stichtingschuilplaats.nl 

Telefonisch is zij bereikbaar onder het algemene nummer 033-2861340, vraagt u dan expliciet naar mw. Christine van Gemerden. U kunt als gemeentelid in bepaalde situaties direct contact met haar opnemen. U kunt ook contact opnemen met de wijkpredikant, die u, indien gewenst, naar haar zal verwijzen.

Met betrekking tot een lotgenoten-groep denkt de algemene kerkenraad in eerste instantie aan de landelijke lotgenoten organisaties. De vertrouwenspersoon zal hiernaar verwijzen. Mocht u geïnteresseerd zijn in een lotgenoten-groep van de hervormde gemeente Woudenberg dan kunt u dat melden aan de vertrouwenspersoon. Bij belangstelling voor een lotgenoten groep van de plaatselijke gemeente, dan is de algemene kerkenraad bereid om als intermediair op te treden om tot zo’n groep te komen.

236