Hervormd Woudenberg

Bibliotheek

Onze hervormde gemeente mag zich verheugen in het bezit van een eigen christelijke bibliotheek, die is gehuisvest in Eben-Haëzer. Algemeen doel is het uitlenen van verantwoorde boeken, primair gericht op de eigen gemeente, zonder overigens belangstelling van buiten de gemeente af te wijzen. Binnen dat kader vormt de jeugd de belangrijkste doelgroep. De biblioheek heeft de boeken zo geselecteerd dat u ze met een gerust hart kunt lezen en laten lezen door kinderen. 

De commissie bestaat uit:
H.H. Dijkshoorn (voorz.) van Steenbergenlaan 67; tel. 033-2865294
W. Donselaar (secr.) Rottegatsteeg 3, 3952 Maarsbergen; tel. 06-51408222 
N. van Straalen (penn.) Laan van Blotenburg 28; tel. 033-2865492

De contributie wordt per jaar betaald en bedraagt:
Kinderen/ jeugd t/m 15 jaar: €5,00 per jaar
Jeugd 16 t/m 17 jaar: €10,00 per jaar
Volwassenen 18 t/m 64 jaar: €24,00 per jaar
65-plussers: €20,00 per jaar

Openingstijden:
Woensdagavond van 19.00 - 20.15 uur
Vrijdagavond van 19.00 - 20.15 uur
 

Boekenlijst per 30-01-2023 op auteur

Boekenlijst per 30-01-2023 op titel

211