Hervormd Woudenberg

Bibliotheek

Onze hervormde gemeente mag zich verheugen in het bezit van een eigen christelijke bibliotheek, die is gehuisvest in Eben-Haëzer. Algemeen doel is het uitlenen van verantwoorde boeken, primair gericht op de eigen gemeente, zonder overigens belangstelling van buiten de gemeente af te wijzen. Binnen dat kader vormt de jeugd de belangrijkste doelgroep. De biblioheek heeft de boeken zo geselecteerd dat u ze met een gerust hart kunt lezen en laten lezen door kinderen. 

De commissie bestaat uit:
Mw. H.H. Dijkshorn (voorz.) van Steenbergenlaan 67; tel. 033-2865294
Mw. W. Donselaar (secr.) Rottegatsteeg 3, 3952 Maarsbergen; tel. 06-51408222 
Mw. N. van Straalen (penn.) Laan van Blotenburg 28; tel. 033-2865492
Dhr. J. de Kok, J.F. Kennedylaan 25; tel. 033-2864969

De contributie wordt per jaar betaald en bedraagt:
Kinderen/ jeugd t/m 14 jaar: €5,00 per jaar
Jeugd 15 t/m 17 jaar: €10,00 per jaar
Volwassenen 18 t/m 64 jaar: €24,00 per jaar
65-plussers: €20,00 per jaar

Openingstijden:
Woensdagavond van 19.00 - 20.15 uur
Vrijdagavond van 19.00 - 20.15 uur
Wilt u de boeken bekijken die de bibliotheek in haar bezit heeft?
Open dan 1 van de volgende boeklijsten:

Boekenlijst per 24-12-2020 op auteur

Boekenlijst per 24-12-2020 op titel

211