Hervormd Woudenberg

Archief

Onze Hervormde Gemeente heeft een archief waarin tal van documenten en verslagen uit de afgelopen eeuwen zijn bewaard. Voor informatie hierover kunt u per mail contact opnemen met de archiefbeheerders
de heer en mevrouw Mouthaan via archiefbeheer@hervormdwoudenberg.nl.

333