Hervormd Woudenberg

ANBI informatie

De Hervormde gemeente Woudenberg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. 
De aftrekbaarheid van giften is aan regels gebonden. 

  1. Gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan € 60 en 1% van het drempelinkomen
    (inkomen uit box 1 + box 2 +box 3 voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten) met een maximum van 10%
  2. Periodieke giften die minimaal 5 jaar achtereen worden gedaan zijn volledig aftrekbaar. U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst. Meer informatie en formulieren vindt u op de website van de Belastingdienst:  ' de belastingdienst' of vraag de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. 

De Hervormde gemeente Woudenberg heeft een ANBI status.

  • Naam ANBI: Hervormde gemeente Woudenberg
  • RSIN/Fiscaal nummer: 002585832

Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn hieronder weergegeven:

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI: Hervormde gemeente Woudenberg
RSIN/Fiscaal nummer: 002585832
Website adres: www.hervormdwoudenberg.nl
E-mail: kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl
Adres: Kerkelijk Bureau, Schoutstraat 8a, 3931 HT Woudenberg
Bankrekening: NL22 RABO 0372 4036 11

 

De gehele publicatie ANBI gegevens over 2022 leest u hier...

358