Hervormd Woudenberg

Welkom bij Hervormd Woudenberg

De hervormde gemeente van Woudenberg komt al sinds eind 16e eeuw samen in de oude dorpskerk. En hoewel er in de loop der eeuwen in Woudenberg veel is veranderd, in de kerk wordt de Bijbelse boodschap onveranderd verkondigd. Op deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en meer lezen over de vele activiteiten. Welkom!


Foto's van het informele afscheid Familie Messemaker.


Informatie over de Lentefair (en de kip bestellijst) vindt u HIER.


Jaarlijkse Psalmzangavond op 27 juni met Pieter Heykoop.


Overzicht van komende kerkdiensten? KLIK HIER!


Zaal reserveren in Eben-Haëzer: KLIK HIER! 

Download hier de instructie!


ANBI-informatie? KLIK HIER


Meeluisteren met onze kerkdiensten? KLIK HIER!


Tekst van de Dag

Agenda

meer »

Credo

De hervormde gemeente Woudenberg gelooft dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. In Zijn Woord wijst de Heere ons de weg van het eeuwige leven. 

De apostolische geloofsbelijdenis verwoordt in 12 artikelen de kern van het geloof dat onze gemeenteleden delen. U kunt deze lezen door op de link hieronder te klikken:

meer »

Solidariteitskas

Zoals jaarlijks gebruikelijk zal binnenkort bij de belijdende leden en doopleden boven de 18 jaar de bijdrage voor de Solidariteitskas worden geïnd. Hiervoor zult u een acceptgiro ontvangen. De bijdrage is gesteld op € 10 per lid. 

meer »

2e Locatie

 

 

2e kerkelijk- annex diaconaal/sociaal-maatschappelijk centrum in het oosten van het dorp.

meer »
194