Hervormd Woudenberg

Kom & Zie Moldavië

Gasten uit Moldavië

Volgende week donderdag komen de al eerder aangekondigde mensen uit Moldavië. We kunnen op de startdag met hen kennismaken. Marina een meisje met een beperking dat ook op het dagcentrum komt, is samen met haar moeder Mariane aanwezig. Ds. Sergei Pavliuc en Anna Mindru werken in het Kom & Zie huis en zullen iets laten zien en ook vertellen van hun werk in het dagcentrum. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Vrijdagavond houden we een reünie met alle mensen die naar Moldavië geweest zijn. Geef je nog op als het nog niet gedaan hebt.
Om hun gehandicaptenzorg te verbeteren gaan ze in onze omgeving diverse instellingen bezoeken waar ook mensen met een beperking opgevangen worden. Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning en gezelligheid o.a. een boottochtje op het Eemmeer.

Zondag hopen ze de kerkdienst van 10.45 uur te bezoeken, woensdag 20 september vertrekken ze weer.
De Kom & Zie commissie 

Er is in Moldavië een christelijk informatie- en dagcentrum voor gehandicapte kinderen  geopend. Dit huis kreeg de mooie naam: Kom & Zie.  Deze dagopvang is met behulp van financiële ondersteuning vanuit onze gemeente mogelijk gemaakt. Na een lange voorbereiding is dit huis tot stand gekomen in 2011 en de leiding is in 2014 overgedragen aan een deskundig Moldavisch team. In Moldavië komen kinderen met een handicap, zelfs met een lichte vorm, niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. De overheidssteun voor het zelf opvoeden van gehandicapte kinderen is nihil. Ouders krijgen het advies hun kind af te staan aan een staatsinternaat. Dit is een zware beslissing voor de ouders die weten dat de verzorging in deze staatsinstellingen kil en liefdeloos is. Tegelijkertijd is het financieel bijna onmogelijk voor ze om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen. In Moldavië, het armste land van Europa, is het broodnodig dat beide ouders werken en zo letterlijk brood op de plank te krijgen. Omdat het huis maar heel weinig eigen inkomsten kan realiseren rekent de diaconie  het tot zijn taak om dit project te blijven steunen. Ze hebben daarom een commissie in het leven geroepen om bekendheid te geven aan en fondsen te werven voor dit dagcentrum.  Direct steunen kan natuurlijk ook door een gift over te maken naar de projectrekening:

NL 71 RABO 0132 8684 07

 ten name van Stichting OZA te Woudenberg. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI). Het is ook mogelijk om een van de kinderen te sponsoren voor 25 euro per maand. Neem daarvoor contact op met onderstaand contactpersoon. Graag nodigen we u uit om  de website van dit prachtige werk in Moldavië te bezoeken. U kunt ook met de Kom & Zie commissie contact opnemen.

R. Veenendaal, Piet Heynlaan 17, 3931 AC, tel. 2865166
r.veenendaal@hervormdwoudenberg.nl

Zie ook: www.komenziemoldavie.nl

250