Hervormd Woudenberg

Kom & Zie Moldavië

Pannenkoekenfeest 
Op vrijdag 2 februari hopen we weer ons jaarlijks pannenkoekenfeest te organiseren. Komt u/komen jullie weer. De tijden zijn weer half zes en half acht. Het is altijd heel gezellig en je steunt het Kom & Zie huis in Moldavië. 
Je kunt je opgegeven bij Jaap de Jong.
Mag per telefoon 033 2864709 of via: jongdejacob@gmail.com.
 

Jongerenreis 2018
In de zomer van 2018 hopen we weer met een groep jongeren het project in Moldavië te bezoeken. 
Marissa en Walter Bakker gaan de leiding op zich nemen.
Zij zijn al meerdere keren naar Orhei geweest en hopen een mooi programma in elkaar te zetten. Ben je 16 (in juli 2018) of ouder en wil je ook mee?
Neem contact op met Marissa: marissavanmanen@live.nl
 

Er is in Moldavië een christelijk informatie- en dagcentrum voor gehandicapte kinderen  geopend. Dit huis kreeg de mooie naam: Kom & Zie.  Deze dagopvang is met behulp van financiële ondersteuning vanuit onze gemeente mogelijk gemaakt. Na een lange voorbereiding is dit huis tot stand gekomen in 2011 en de leiding is in 2014 overgedragen aan een deskundig Moldavisch team. In Moldavië komen kinderen met een handicap, zelfs met een lichte vorm, niet in aanmerking voor het regulier onderwijs. De overheidssteun voor het zelf opvoeden van gehandicapte kinderen is nihil. Ouders krijgen het advies hun kind af te staan aan een staatsinternaat. Dit is een zware beslissing voor de ouders die weten dat de verzorging in deze staatsinstellingen kil en liefdeloos is. Tegelijkertijd is het financieel bijna onmogelijk voor ze om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen. In Moldavië, het armste land van Europa, is het broodnodig dat beide ouders werken en zo letterlijk brood op de plank te krijgen. Omdat het huis maar heel weinig eigen inkomsten kan realiseren rekent de diaconie  het tot zijn taak om dit project te blijven steunen. Ze hebben daarom een commissie in het leven geroepen om bekendheid te geven aan en fondsen te werven voor dit dagcentrum.  Direct steunen kan natuurlijk ook door een gift over te maken naar de projectrekening:

NL 71 RABO 0132 8684 07

 ten name van Stichting OZA te Woudenberg. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI). Het is ook mogelijk om een van de kinderen te sponsoren voor 25 euro per maand. Neem daarvoor contact op met onderstaand contactpersoon. Graag nodigen we u uit om  de website van dit prachtige werk in Moldavië te bezoeken. U kunt ook met de Kom & Zie commissie contact opnemen.

R. Veenendaal, Piet Heynlaan 17, 3931 AC, tel. 2865166
r.veenendaal@hervormdwoudenberg.nl

Zie ook: www.komenziemoldavie.nl

250