Hervormd Woudenberg

Samen bidden
‘Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige’. Dit is een uitspraak van Corrie ten Boom. Het doet denken aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi: ‘.. laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’. Zo hoeven we niet bezorgd te zijn, maar mogen we alles overgeven in hoger Handen.
Bidt u / jij weer mee?
We komen bijeen op woensdagavond 31 januari om 19.30 uur in Eben Haëzer.
 

442