Hervormd Woudenberg

Samen bidden
Woensdagavond 25 oktober D.V. komen we weer biddend bijeen in Eben-Haëzer. We beginnen om 19.30 uur. Het wel en wee van de gemeente mogen we samen dankend en biddend brengen bij onze God en Vader. Het is altijd weer goed om zo verenigd te zijn in het gebed. U en jij bent allemaal weer van harte welkom!
 

442