Hervormd Woudenberg

Gemeentestructuur

De Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten, die met elkaar de centrale gemeente vormen. Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder meer belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid. De algemene kerkenraad telt 15 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht; dat zijn een jeugdouderling, de centrale evangelisatie-ouderling en de scriba van de algemene kerkenraad.

Per 28 oktober 2016 hebben deze wijkgemeenten de volgende ledensamenstelling:


Wijkgemeente 1:

505 belijdende leden 

416 doopleden

95 leden waarvan de doopdatum niet bekend is

Totaal aantal leden: 1016.
 

Wijkgemeente 2:

458 belijdende leden 

483 doopleden 

34 leden waarvan de doopdatum niet bekend is 

Totaal aantal leden: 975.


De Hervormde Gemeente Woudenberg per 28-10-2016 derhalve:
Belijdende leden: 963

Doopleden: 899

Leden waarvan de doopdatum niet bekend is: 129                  

322