Hervormd Woudenberg

Diverse regelingen

Regeling van overschrijving

Om u als gemeentelid over te laten schrijven van de ene naar de andere wijkgemeente is het verstandig om de Regeling van Overschrijving naar Voorkeursgemeente (per juli 2014) te lezen. U kunt deze hieronder downloaden.

Aangepasteregelingvanoverschrijving.pdf

Voorwaarden Uitzending
In zijn vergadering van 10 juli jl. heeft de algemene kerkenraad het beleidsstuk Voorwaarden Uitzending goedgekeurd en vastgesteld. Het beleidsstuk geeft weer de voorwaarden voor uitzending van leden van de Hervormde Gemeente Woudenberg door de Hervormde Gemeente voor zendingsgerelateerde activiteiten. Onder uitzending wordt verstaan uitzending tijdens een ambtelijke eredienst, waarbij de kerkelijke gemeente een “thuishaven” voor betrokkene is. Dit houdt o.a. in pastorale zorg, voorbede en het informeren van de gemeente over de activiteiten, zorgen en noden van de betrokkene.
Het beleidsstuk is in week 29 ter informatie op de website van de Hervormde Gemeente Woudenberg geplaatst.
 
Hier kunt u de nieuwe voorwaarden lezen: 

Voorwaarden_uitzending.pdf

Op deze pagina vindt u verder de volgende downloads van regelingen:

Regeling_vermogensrechtelijke_aangelegenheden.pdf

Document_rol_ak-_definitief_12-05-2011.pdf

Verkiezingsregeling_-_goedgekeurd_20_oktober_2011-.pdf

206