Hervormd Woudenberg

Kerk en Israël

 

Nu het winterseizoen weer is begonnen, willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.
Israëlzondag 1 oktober 2017
Tijdens de morgendiensten zullen de predikanten aandacht besteden aan de bijzondere positie van Israël. Bij de uitgang krijgt u zoals gebruikelijk materiaal uitgereikt om thuis door te lezen. Wie Israël zegent zal door God gezegend worden. Dat geldt individueel, maar ook voor de christelijke gemeente.
Zangavond
Na de 4e dienst zal op 1 oktober a.s. een zangavond worden gehouden in Eben Haëzer. Veel instrumenten worden hierbij ingezet, zoals in Israël gebruikelijk was. Hartelijk welkom. Aanvang 20.00 uur.
Vrouwenochtenden
Op 26 september, 10 oktober, 24 oktober en 7 november hebben we speciaal voor vrouwen bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘de Joodse feesten’, waarbij de bijbehorende reidansen zullen worden gedemonstreerd en geoefend. Dit vindt plaats o.l.v. Lisette van Groeningen. Plaats: Eben Haëzer van 9.00 – 11.00 uur. (Geen oppas). De kosten zijn voor deze vier ochtenden slechts €10,00. Opgave bij Wilma van Grootheest. E-mailadres: wilma.van.grootheest@filternet.nl
Cursus Hebreeuws voor beginners
Inmiddels hebben we al wat geïnteresseerden voor het volgen van een cursus Hebreeuws. Kees de Vreugd is bereid deze cursus te geven. Om deze activiteit betaalbaar te houden zou het plezierig zijn wanneer er nog meer belangstellenden zijn. Kosten bedragen dan ongeveer €10,00 per avond per persoon. Opgave bij adriaan.c.bos@kpnmail.nl 
Feiten en fabels over Israël
Er staat weer een nieuwe fabel op de website getiteld: ‘De Joden willen de moskee op de Tempelberg verwoesten’. Regelmatig zullen we hier feiten en fabels vermelden.
Gebed
Wij vragen uw voortdurend gebed voor Israël en vooral ook voor verzoening van de diverse conflicteren partijen. Gebed hiervoor en voor hen die zich hiervoor inzetten is van groot belang.
Israëlkring
De Israëlkring is weer gestart. We behandelen 17 studies bij de Psalmen. U bent welkom. Aanmelding bij Adriaan Bos. 

 

307