Hervormd Woudenberg

Team: Luisterend Oor

Je kunt zo maar in situaties terechtkomen, die je uit balans brengen. Je weet even niet meer wat je hiermee aan moet.

Te denken valt aan:

 • verlies van gezondheid;
 • overlijden van een dierbare;
 • eenzaamheid;
 • overspannenheid – burn-out;
 • problemen in relaties;
 • ……….
 • ……….

In zo’n periode kan het fijn zijn wanneer er iemand is waarmee je kunt delen wat je bezig houdt, bijv.:

 • gedachten die je verwarren;
 • heftige emoties;
 • je zoektocht naar mogelijke oplossingen en een nieuwe balans;
 • waaromvragen;
 • ………
 • ……..

Echt meeleven en een luisterend oor heeft iedereen van tijd tot tijd nodig. God heeft ons geschapen om in relatie met Hem en anderen te leven.

Leden van het team ‘luisterend oor’ willen er voor je zijn om weer in balans te komen en het gewone leven beter aan te kunnen.
Zij hebben de ervaring om respectvol een poosje met anderen op te trekken.

Aan de kerkenraad hebben zij de belofte afgelegd
betrouwbaar te zijn en vertrouwelijk
om te gaan met wat hen wordt verteld.
Er is dus een geheimhoudingsplicht.

Zij voeren hun taak uit onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Zij zijn géén professionele hulpverleners.

Zij bieden wel een luisterend oor, een open hart en troostende nabijheid.

Contact: a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl

Tel. 033-2862918

485