Hervormd Woudenberg

JP Team: Jeugdpastoraat

Als jongere tussen de 12 en 20 jaar loop je tegen heel wat zaken aan in je jonge leven. Zaken die vragen oproepen! De jeugdmentoren uit onze gemeente willen je helpen bij het beantwoorden ervan. De jeugdmentoren doen dit door het geven van catechese en zijn er speciaal voor de jongeren die catechese volgen. De jeugdouderling(en) hebben contact met de jongeren van de gemeente die niet bij activiteiten betrokken (kunnen) zijn. We willen je de weg naar Christus wijzen en je een eigen plek in de gemeente bieden. Natuurlijk mag je ons ook zelf benaderen als je ergens mee zit. 

Wijk 2:

Jeugdouderling:
Gerald van der Linden, Zwanebloem 37, 3931 WK Woudenberg; tel. 06-54694895 
Email: g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl
Ruben van Vliet, Rembandtlaan 11, 3931 TH Woudenberg
Email: r.m.j.vanvliet@hervormdwoudenberg.nl

De jeugdmentoren catechese wijk 2 zijn:
Kirsten Blok; tel. 06-13809703; email: kirsten.blok@xs4all.nl
Anke de Jong; email:info@meenthoeve.nl
Jan Janse; email: jjjanse5@gmail.com
Pieter de Pater
Erik Lokhorst; email: eriklokhorst@gmail.com  
Deleana Timmer; email: deleanatimmer@kpnmail.nl


Wijk 1:

Jeugdouderling:
Johan Peters, Willem de Zwijgerlaan 175, 3931 KR Woudenberg; tel. 033-2855132
Email: j.s.peters@hervormdwoudenberg.nl

230