Hervormd Woudenberg

JP Team: Jeugdpastoraat

Als jongere tussen de 12 en 20 jaar loop je tegen heel wat zaken aan in je jonge leven. Zaken die vragen oproepen! De jeugdmentoren uit onze gemeente willen je helpen bij het beantwoorden ervan. De jeugdmentoren doen dit door het geven van catechese en zijn er speciaal voor de jongeren die catechese volgen. De jeugdouderling(en) hebben contact met de jongeren van de gemeente die niet bij activiteiten betrokken (kunnen) zijn. We willen je de weg naar Christus wijzen en je een eigen plek in de gemeente bieden. Natuurlijk mag je ons ook zelf benaderen als je ergens mee zit. 

Wijk 2:

Jeugdouderling:
Marinus Witbraad, Ter Maatenlaan 12, 3931 WG Woudenberg; tel.06-11041736
Email: m.witbraad@hervormdwoudenberg.nl
Ruben van Vliet, Rembandtlaan 11, 3931 TH Woudenberg
Email: r.m.j.vanvliet@hervormdwoudenberg.nl

De jeugdmentoren catechese wijk 2 zijn:
Jan Janse; email: jjjanse5@gmail.com
Pieter de Pater; email: pieterdepater@hotmail.com; tel: 06-42116263
Erik Lokhorst; email: eriklokhorst@gmail.com  
Deleana Timmer; email: deleanatimmer@kpnmail.nltel: 06-83800606
Cobie Witbraad


Wijk 1:

Jeugdouderling:
Ronald Driever, Geeresteinselaan 11, 3931 JA Woudenberg; tel. 06-50460114
Email: r.a.driever@hervormdwoudenberg.nl

230