Hervormd Woudenberg

JP Team: Jeugdpastoraat

Als jongere tussen de 12 en 20 jaar loop je tegen heel wat zaken aan in je jonge leven. Zaken die vragen oproepen! De jeugdmentoren uit onze gemeente willen je helpen bij het beantwoorden ervan. De jeugdmentoren doen dit door het geven van catechese en zijn er speciaal voor de jongeren die catechese volgen. De jeugdouderling(en) hebben contact met de jongeren van de gemeente die niet bij activiteiten betrokken (kunnen) zijn. We willen je de weg naar Christus wijzen en je een eigen plek in de gemeente bieden. Natuurlijk mag je ons ook zelf benaderen als je ergens mee zit. Vragen? Neem contact op met:

 
Wijk 2:

Jeugdouderling:
Gerald van der Linden
Zwanebloem 37,
3931 WK Woudenberg
Tel. 06-54694895 
E-mail: g.a.r.vanderlinden@hervormdwoudenberg.nl


De jeugdmentoren catechese wijk 2 zijn:
Kirsten Blok
Tel. 06-13809703 
E-mailen: kirsten.blok@xs4all.nl

Cora van Heck
Tel. 033-4800495 
E-mail: coravanheck@hotmail.com

Anke de Jong
E-mail:info@meenthoeve.nl

Jan Janse
E-mail: jjjanse5@gmail.com

Pieter de Pater
E-mail:

Erik Lokhorst
E-mail: eriklokhorst@gmail.com  

Deleana Timmer
E-mail: deleanatimmer@kpnmail.nl


Wijk 1:

Jeugdouderling:
Johan Peters
Willem de Zwijgerlaan 175
3931 KR Woudenberg
Tel. 033-2855132
E-mail: j.s.peters@hervormdwoudenberg.nl

230