Hervormd Woudenberg

JP Team: Jeugdpastoraat

Als jongere loop je tegen heel wat zaken aan in je leven. Zaken die vragen oproepen! De jeugdmentoren uit onze gemeente willen je helpen bij het beantwoorden ervan. De jeugdmentoren doen dit door het geven van catechese en zijn er speciaal voor de jongeren die catechese volgen. De jeugdouderling(en) hebben contact met de jongeren van de gemeente die niet bij activiteiten betrokken (kunnen) zijn. We willen je de weg naar Christus wijzen en je een eigen plek in de gemeente bieden. Natuurlijk mag je ons ook zelf benaderen als je ergens mee zit. Vragen? Neeem contact op met:


Wijk 2:

De jeugdouderlingen zijn:
Jaap van Dam, Paulus Potterlaan 56, 3931 TG Woudenberg; tel. 06-51790959 
e-mail: j.vandam@hervormdwoudenberg.nl
Marinus Witbraad, ter Maatenlaan 121, 3931 WG Woudenberg; tel. 06-11041736 
e-mail: m.witbraad@hervormdwoudenberg.nl

De jeugdmentoren catechese wijk 2 zijn:
Jorin Hazeleger
Cobie Witbraad
Bertine Horst
Pieter de Pater
Gerard Harskamp
Erik Lokhorst

 

Wijk 1:

Jeugdouderling:
Ronald Driever, Geeresteinselaan 11, 3931 JA Woudenberg; tel. 06-50460114
Email: r.a.driever@hervormdwoudenberg.nl

230