Hervormd Woudenberg

Commissie Slowakije

Commissie Slowakije:
Voorzitter:
Steven v/d Bosch, Henschoterlaan 47, 3931 DA Woudenberg; tel. 033-2863037
Secretaris:
Wim v. Eck, W. de Zwijgerlaan 7, 3931KL Woudenberg; tel. 033-2862365
Penningmeester:
Jaap v. Dam jr. Pauluspotterlaan 56 3931 TG Woudenberg
Commissieleden:
Nelie v/d Bosch , Dicky v. Eck , Margriet en Cor de Snoo , Tineke Hol , Adri Zandee.

 

Bijdagen aan ondersteuning van de gemeente van Horna Poton? Maak uw gift over op NL04 ABNA 0472 3692 45 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg.


1. Ds. Vamos Bela
Wilt u meeleven met een berichtje?
Het adres is:
    Ds. Vamos Béla
    Benkova Potôň 99
    93036 Horná Potôň
    Slowakei

2. Pastoraat en Evangelisatiewerk
Het is opmerkelijk dat in de contacten met ds. Béla hij altijd de trouw van God aan de hervormde gemeente van Horná Potôň benoemt. Het kerkbezoek blijft goed op peil en misschien is er een lichte toename. Op de zondag van het bezoek waren er naast de Woudenbergers 35 mensen in de dienst. Opnieuw was hij zeer positief over de bijbelstudiegroep die gegroeid is van 4 naar 20 leden. Er zijn zorgen over de jeugd van de kerk. Veel jongeren vertrekken naar de grote steden of naar het buitenland.

3. Financiële steun
a. Kerkbanken en klokkentoren
De Hongaarse regering heeft dit jaar subsidies verstrekt aan de Hongaarse minderheid in Slowakije. De hervormde gemeente van Horná Potôň ontving een subsidie om de kerkbanken te vervangen, een nieuwe vloer aan te brengen en de klokkentoren te renoveren. De kosten zijn gedekt door de subsidie en een bijdrage van € 1500 van onze gemeente. Dit bedrag is opgebracht door acties van de commissie. De gemeente daar blijft dus niet met een restschuld zitten.
b. Renovatie pastorie
Zoals u weet is de renovatie van de benedenverdieping van de pastorie afgerond. Op dit deel rust nog een lening van € 5000,-  tegen een rente van 4,5 %. De kerkenraad van de gemeente Horná Potôň
is van mening dat de renovatie plus isolatie van het dak pas kan beginnen (fase 1) als de schuld is afgelost en hij beschikt over € 30.000 aan fondsen bestaande uit spaargeld eigen gemeente, nieuwe lening, subsidie landelijke kerk en een toezegging vanuit Woudenberg. Na deze eerste fase is er nog een bedrag van ca. € 12.000 nodig voor de indeling en afwerking van de bovenverdieping. De commissie heeft voorlopig besloten om, zo nodig, tot de helft van het bedrag voor de eerste fase te willen bijdragen. Over een eventuele bijdrage in de kosten van de indeling van de bovenverdieping wordt later besloten. De commissie denkt verder aan een versnelde aflossing van de hierboven genoemde restschuld om het proces van de renovatie te versnellen.  
c. De jaarlijkse diaconale collecte
voor Horná Potôň is niet toegevoegd aan de middelen voor de renovatie maar is overgemaakt voor algemeen kerkenwerk.
d. Fruitplukactie
Ook dit jaar heeft een groot aantal gemeenteleden fruit geplukt voor Horná Potôň. Wij hebben 4 weken, 24 dagen, geplukt op het fruitteeltbedrijf ‘Landrust’van de fam. Hans van der Wind in Werkhoven. Wij kunnen u melden dat de actie heeft opgebracht € 6496,-. Iedereen die meegeholpen heeft zeggen we heel hartelijk dank ook namens de hervormde gemeente van Horná Potôň.
Verder hebben we een gift van € 600,- ontvangen die, op verzoek, toegevoegd wordt aan de opbrengst van het fruit plukken. Heel veel dank voor deze mooie gift.
e. Stamppottenmaaltijd
Dit jaar bent u hartelijk uitgenodigd op vrijdagavond 8 maart vanaf 18.00 uur  in de ons vertrouwde  ‘Kingslane Barn’ van de familie Hol, Koningslaan 11. Wij serveren dan een traditioneel stamppottenbuffet en een heerlijk  dessertbuffet.
De kosten zijn € 22,50 per persoon.
U kunt zich opgeven bij mw. Tineke Hol, 06-48255989 of bij mw. Nelie van den Bosch, 033 2863037. De kosten kunnen ter plekke worden voldaan of overgemaakt worden op bankrekening NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horna Poton (ANBI).
e. De commissie dankt de gemeente
voor de vele giften die we dit jaar mochten ontvangen.
Het bedrag aan giften is ruim € 2300.


De commissie dankt u hartelijk voor uw meedoen en uw betrokkenheid, en bovenal uw gebed. Wilt u onze zustergemeente steunen met een gift? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horna Poton. (uw gift is aftrekbaar voor de belasting).
AK commissie Slowakije 


Hongaase kookpot huren?

De commissie Slowakije heeft van de gemeente van Horna Poton een Hongaarse kookpot ontvangen. De inhoud van de pot is voldoende voor het voeden van 30 tot 40 hongerige magen! Heeft u een familieweekend, bedrijfsuitje of bijeenkomst en wilt u bijvoorbeeld soep of goulash maken? De kookpot is te huur, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het werk in Horna Poton. Belangstelling? Neem contact op met Tineke Hol, telefoonnummer 06 4825 5989. Zaterdag 7 juli: Foto's boerengolf

Zondag 8 juli: Foto's zondag
 
Maandag 9 juli: Foto's Spelmiddag/ Henschotermeer/ BBQ
 
Dinsdag 10 juli: Foto's Kinderdijk/ Naarden Vesting/ Utrecht
 
Woensdag 11 juli: Foto's Den Haag/ Binnehof/ Paleis Noordeinde
 
Donderdag 12 juli: Foto's Afscheidavond
 

308