Hervormd Woudenberg

Commissie Slowakije

De Algemene Kerkenraad stelt zich tot doel om de contacten met de hervormde gemeente van Horná Potôň in Slowakije te verbreden en te verdiepen. De contacten bestaan uit:

  • het bezoeken van elkaars gemeente

  • het verstevigen van de onderlinge, geestelijke band door toerusting

  • het uitwisselen van de jeugd via, bijvoorbeeld, zomerkampen

  • het verlenen van noodzakelijke financiële en/of materiële hulp aan onze zustergemeente

De Algemene Kerkenraad heeft een werkgroep benoemd om hen in dit werk te ondersteunen.
Contactpersonen zijn:
Adri Zandee, Wim en Dicky van Eck, Cor en Margriet de Snoo, Sander en Jacoline Bos, Tineke en Henk Hol

Bankrekening: NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horná Potôň (ANBI).Nieuws uit Horna Poton
Graag willen we u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken bij onze zustergemeente Horna Poton in Slowakije. Zoals u weet is er op de pastorie van Ds Bela Vamos een extra verdieping gezet. Het dak is klaar en wat nu moet gebeuren is het afbouwen van deze verdieping. Bestemming van deze verdieping zijn gastenverblijven voor activiteiten die vanuit de gemeente daar worden georganiseerd. Er komt een keukentje, toiletten en douche zodat gasten geen gebruik meer behoeve te maken van keuken, douche en toilet van de pastorie wat tot dit moment altijd gebeurd. Men wil versnelt deze ruimte afbouwen om vluchtelingen uit buurland Oekraïne te kunnen opvangen. Voor deze afbouw hebben we het verzoek ontvangen of we 5.000 euro kunnen bijdragen naast de 10.000 euro die zij zelf al gespaard hebben.  Omdat we als commissie over deze middelen beschikken
(mede dankzij uw giften) is dit bedrag inmiddels overgemaakt. Buurland Oekraïne ligt hemelsbreed 450 km van Horna Poton en de grens tussen beide landen is 97 km lang. Dat betekent dat er al een stroom vluchtelingen Slowakije in komt. Ook voor deze extra kosten willen we graag deels voorzien in nauw overleg met Ds Bela Vamos. Anita, de vrouw van de predikant ondergaat momenteel reconstructie-operaties voor haar borsten.
Het gaat goed met haar en door diverse operaties is zij door de artsen “schoon” verklaard. Zij, en ook wij, hebben dit als een groot wonder ervaren
Dat betekent dat we acties gaan opzetten om de gemeente daar blijvend te kunnen ondersteunen.
En daarvoor doen we graag weer een beroep op u.


Het adres van ds. Vamos Bëla is:
    Ds. Vamos Béla
    Benkova Potôň 99
    93036 Horná Potôň
    Slowakei

E-Chopper tour
Voor juni staat een E-Chopper Tour gepland waar nog verdere informatie over volgt.

Reis naar Horna Poton
Er staat een bezoek aan Horna Poton in de planning voor de maand juli om contacten te onderhouden, de nieuwbouw te bekijken en plannen te maken voor uitwisselingen.
Voor alle data geldt DV maar ook de afhankelijkheid van de situatie in de Oekraïne i.v.m. het eventueel opnemen van vluchtelingen.

Jaarlijkse diaconale collecte
De jaarlijkse diaconalecollecte voor Horná Potôň wordt bestemd voor algemeen kerkenwerk.

Fruitplukactie
In 2021 hebben we opnieuw fruit geplukt voor het goede doel. Totaal hebben 20 gemeenteleden zich ingezet voor de actie. Wij hebben 21 dagen peren en goudreinetten geplukt op het fruitteeltbedrijf ‘Landrust’ van de familie Hans van der Wind in Werkhoven. Wij kunnen u melden dat de actie het mooie bedrag van € 6100,- heeft opgebracht. Iedereen die meegeholpen heeft zeggen we heel hartelijk dank ook namens de hervormde gemeente van Horná Potôň.


Zondag 8 juli 2012: Foto's zondag
 
Maandag 9 juli 2012: Foto's Spelmiddag/ Henschotermeer/ BBQ
 
Dinsdag 10 juli 2012: Foto's Kinderdijk/ Naarden Vesting/ Utrecht
 
Woensdag 11 juli 2012: Foto's Den Haag/ Binnehof/ Paleis Noordeinde
 
Donderdag 12 juli 2012: Foto's Afscheidavond
 

308