Hervormd Woudenberg

Commissie Slowakije

De Algemene Kerkenraad stelt zich tot doel om de contacten met de hervormde gemeente van Horná Potôň in Slowakije te verbreden en te verdiepen. De contacten bestaan uit:

  • het bezoeken van elkaars gemeenten

  • het verstevigen van de onderlinge, geestelijke band door toerusting

  • het uitwisselen van de jeugd via, bijvoorbeeld, zomerkampen

  • het verlenen van noodzakelijke financiële en/of materiële hulp aan onze zustergemeente

De Algemene Kerkenraad heeft een werkgroep benoemd om hen in dit werk te ondersteunen.
Contactpersonen zijn:
Voorzitter: Henk Hol, Koningslaan 11; tel. 06-10221683
Secretaris: Wim van Eck
Adri Zandee, Dicky van Eck, Cor en Margriet de Snoo, Sander en Jacoline Bos, Tineke en Henk Hol

Bankrekening: NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horná Potôň (ANBI).Bericht uit Horna Poton
Graag willen we u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken bij onze zustergemeente Horna Poton in Slowakije. Zoals u weet is er op de pastorie van Ds Bela Vamos een extra verdieping gezet. Het dak is klaar en wat nu moet gebeuren is het afbouwen van deze verdieping. Bestemming van deze verdieping zijn gastenverblijven voor activiteiten die vanuit de gemeente daar worden georganiseerd. Er komt een keukentje, toiletten en douche zodat gasten geen gebruik meer behoeve te maken van keuken, douche en toilet van de pastorie wat tot dit moment altijd gebeurd. Men wil versnelt deze ruimte afbouwen om vluchtelingen uit buurland Oekraïne te kunnen opvangen. Voor deze afbouw hebben we het verzoek ontvangen of we 5.000 euro kunnen bijdragen naast de 10.000 euro die zij zelf al gespaard hebben.  Omdat we als commissie over deze middelen beschikken
(mede dankzij uw giften) is dit bedrag inmiddels overgemaakt. Buurland Oekraïne ligt hemelsbreed 450 km van Horna Poton en de grens tussen beide landen is 97 km lang. Dat betekent dat er al een stroom vluchtelingen Slowakije in komt. Ook voor deze extra kosten willen we graag deels voorzien in nauw overleg met Ds Bela Vamos. Anita, de vrouw van de predikant ondergaat momenteel reconstructie-operaties voor haar borsten.
Het gaat goed met haar en door diverse operaties is zij door de artsen “schoon” verklaard. Zij, en ook wij, hebben dit als een groot wonder ervaren
Dat betekent dat we acties gaan opzetten om de gemeente daar blijvend te kunnen ondersteunen.
En daarvoor doen we graag weer een beroep op u.


Het adres van ds. Vamos Bëla is:
    Ds. Vamos Béla
    Benkova Potôň 99
    93036 Horná Potôň
    Slowakei

Bezoek naar Horna Poton
Midden juli hebben een 4-tal leden uit de commissie een bezoek gebracht aan onze zustergemeente in Horna Poton. Graag geven we u een update van de situatie daar. Het was goed te zien dat de gemeente groeit en dat voornamelijk jonge leden toetreden tot de gemeente. Een uitdaging blijft om het vele werk wat er ligt te verdelen over gemeenteleden en kerkenraad maar hierin worden stappen gezet. De verdieping die op de pastorie is gezet moet nu worden afgebouwd. Naast een ontmoetingsruimte zijn er 2 slaapzaaltjes, een douche en toilet. Veel werk wordt door gemeenteleden zelf gedaan en dat vraagt tijd. We krijgen nog een begroting wat nodig is maar het is duidelijk dat uw hulp daarbij benodigd is.  Aan de buitenkant is de aanpassing klaar en het is een mooi geheel geworden.
Ook is er contact geweest met de gemeente in Bogello (Bohelov in het Slowaaks), een dorpje naast Dolny Stal waar we in de jaren negentig vanuit Woudenberg contacten hadden en geholpen hebben om een kerk te bouwen zowel financieel als ook fysiek. Geurt en Coby Griffioen zijn daar met een flinke ploeg mensen 1 week geweest om o.a. de verwarming aan te leggen. Het was goed te zien dat ook deze gemeente weer bloeit. In het dorp wonen 400 mensen van wie ongeveer de helft bij deze gemeente betrokken is. We hebben gesproken met de predikant en een aantal gemeenteleden en samen gezongen en gebeden. Het was een mooie ontmoeting. Door het vertrek van de toenmalige predikant en de aanwezige taalbarrière zijn deze contacten toen verzand. Maar geweldig om te zien dat God ook in deze gemeente zijn kinderen niet los laat.

En als u in de buurt bent van Horna Poton of Bogello (onderlinge afstand is 25 km) dan bent u van harte welkom. In DV 2023 is het de bedoeling dat Ds. Bela Vamos met een groep gemeenteleden naar Woudenberg komt.

Jaarlijkse diaconale collecte
De jaarlijkse diaconalecollecte voor Horná Potôň wordt bestemd voor algemeen kerkenwerk.

Fruitplukactie
Ook dit jaar is er weer fruit geplukt ter ondersteuning van onze zustergemeente Horná Potôň. Er zijn enkele weken in de maand september appels en peren geplukt op het fruitteeltbedrijf “Landrust” van de familie Hans van der Wind in Werkhoven. Deze plukactie was iets korter dan andere jaren, maar heeft toch het mooie bedrag van
4000 euro opgeleverd, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Alle plukkers hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Ook volgend jaar willen wij weer gaan plukken en wij zoeken nog naar versterking van ons team.  Lijkt het u leuk om in de buitenlucht in een gezellige sfeer voor een goed doel bezig te zijn, dan kunt u zich nu al aanmelden bij Cor de Snoo, tel. 06-51538652 of
per email: cdesnoo@planet.nl


Zondag 8 juli 2012: Foto's zondag
 
Maandag 9 juli 2012: Foto's Spelmiddag/ Henschotermeer/ BBQ
 
Dinsdag 10 juli 2012: Foto's Kinderdijk/ Naarden Vesting/ Utrecht
 
Woensdag 11 juli 2012: Foto's Den Haag/ Binnehof/ Paleis Noordeinde
 
Donderdag 12 juli 2012: Foto's Afscheidavond
 

308