Hervormd Woudenberg

Commissie Slowakije

De Algemene Kerkenraad stelt zich tot doel om de contacten met de hervormde gemeente van Horná Potôň in Slowakije te verbreden en te verdiepen. De contacten bestaan uit:

  • het bezoeken van elkaars gemeente

  • het verstevigen van de onderlinge, geestelijke band door toerusting

  • het uitwisselen van de jeugd via, bijvoorbeeld, zomerkampen

  • het verlenen van noodzakelijke financiële en/of materiële hulp aan onze zustergemeente

De Algemene Kerkenraad heeft een werkgroep benoemd om hen in dit werk te ondersteunen.
Contactpersonen zijn:
Voorzitter: Steven van den Bosch, Henschoterlaan 47; tel. 033-2863037
Secretaris: Wim van Eck, Voorstraat 35; tel. 033-2862365

Bankrekening: NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horná Potôň (ANBI).1. Ds. Vamos Bela
Wilt u meeleven met een berichtje?
Het adres is:
    Ds. Vamos Béla
    Benkova Potôň 99
    93036 Horná Potôň
    Slowakei

2. Pastoraat en Evangelisatiewerk
Het is opmerkelijk dat in de contacten met ds. Béla hij altijd de trouw van God aan de hervormde gemeente van Horná Potôň benoemt. Het kerkbezoek blijft goed op peil en misschien is er een lichte toename. Er zijn zorgen over de jeugd van de kerk. Veel jongeren vertrekken naar de grote steden of naar het buitenland.

3. Financiële steun
a. Renovatie pastorie
De renovatie van de pastorie is in de eindfase. We zijn dankbaar dat het nu zover is, en dat wij als hervormde gemeente hebben kunnen bijdragen zodat de gemeente van Horná Potôň  niet met een grote schuld blijft zitten.
b. Evangelisatiewerk
De commissie wil in overleg met de kerkenraad van de gemeente Horná Potôň  gaan bijdragen in het evangelisatiewerk met name onder de jongeren. U moet dan denken aan het organiseren van (zomer)kampen voor kinderen en jongeren in de pastorietuin. Nu - na de renovatie - zijn er voldoende voorzieningen om dit te kunnen realiseren.
c. Uitwisselingsbezoeken.
In deze tijd van corona is en was het niet mogelijk om uitwisselingsbezoeken te organiseren, ook niet voor de commissieleden. Zodra het mogelijk is willen we dit weer oppakken.
d. Jaarlijkse diaconale collecte
De jaarlijkse diaconalecollecte voor Horná Potôň wordt bestemd voor algemeen kerkenwerk.
e. Fruitplukactie 2020
In 2020 hebben we opnieuw fruit geplukt voor het goede doel. Totaal hebben 25 gemeenteleden zich ingezet voor de actie. Wij hebben 19 dagen peren en goudreinetten geplukt op het fruitteeltbedrijf ‘Landrust’ van de familie Hans van der Wind in Werkhoven. Wij kunnen u melden dat de actie het mooie bedrag van € 5750,- heeft opgebracht. Iedereen die meegeholpen heeft zeggen we heel hartelijk dank ook namens de hervormde gemeente van Horná Potôň.

De commissie dankt u hartelijk voor uw meedoen en uw betrokkenheid, en bovenal uw gebed. Wilt u onze zustergemeente steunen met een gift? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horna Poton. (uw gift is aftrekbaar voor de belasting).
AK commissie Slowakije 


Zondag 8 juli 2012: Foto's zondag
 
Maandag 9 juli 2012: Foto's Spelmiddag/ Henschotermeer/ BBQ
 
Dinsdag 10 juli 2012: Foto's Kinderdijk/ Naarden Vesting/ Utrecht
 
Woensdag 11 juli 2012: Foto's Den Haag/ Binnehof/ Paleis Noordeinde
 
Donderdag 12 juli 2012: Foto's Afscheidavond
 

308