Hervormd Woudenberg

Familie Janszen:
Wij zijn Job en Rianne met onze twee kinderen Lisa en Daniël.
Sinds vorig jaar zomer wonen wij in Woudenberg en hebben ons recent ingeschreven in deze hervormde gemeente.
Job is 35 jaar en is werkzaam als software ontwikkelaar.
Rianne is 31 jaar en is neurologie verpleegkundige van beroep.
Lisa is 4 jaar en gaat sinds kort naar school op de Olijfboom.
Onze jongste Daniël is bijna 2.
Wij hopen op een goede en gezellige tijd in deze gemeente.

450