Hervormd Woudenberg

Familie Raven:
Cor en Hennie Raven (Pr. Beatrixstraat 2, 3931 EB) zijn weer terug bij onze gemeente, ze komen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel.
Ze hebben elk 3 kinderen die niet meer thuis wonen.
Hun dochter Michelle woont in Reinaerde en hoort ook weer bij onze gemeente.
Ze hebben allebei veel meegemaakt.
Om gezondheidsredenen kunnen ze beiden niet naar de kerk komen.
Ze leven actief mee via de kerktelefoon.
Ook langs deze weg hen we hen van harte welkom in ons midden.
 

450