Hervormd Woudenberg

Herjan van de Pol:
(Van Steenbergenlaan 85). Herjan is 29 en woont Van Steenbergenlaan 85. Hij is werkzaam als service-adviseur bij Bochane in Ede. Met regelmaat is hij echter ook te vinden in Veenendaal, waar zijn vriendin woont. We wensen Herjan een goede tijd toe in onze gemeente.


Familie Raven:
Cor en Hennie Raven (Pr. Beatrixstraat 2, 3931 EB) zijn weer terug bij onze gemeente, ze komen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel.
Ze hebben elk 3 kinderen die niet meer thuis wonen.
Hun dochter Michelle woont in Reinaerde en hoort ook weer bij onze gemeente.
Ze hebben allebei veel meegemaakt.
Om gezondheidsredenen kunnen ze beiden niet naar de kerk komen.
Ze leven actief mee via de kerktelefoon.
Ook langs deze weg heten we hen van harte welkom in ons midden.
 

450