Hervormd Woudenberg

Gemeentestructuur

De Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten, die met elkaar de centrale gemeente vormen. Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder meer belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid. De algemene kerkenraad telt 13 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht; dat zijn een jeugdouderling, de centrale evangelisatie-ouderling en de scriba van de algemene kerkenraad.

Per 4 januari 2023 hebben deze wijkgemeenten de volgende ledensamenstelling:


Wijkgemeente 1:
497 belijdende leden 
433 doopleden
  68 leden waarvan de doopdatum niet bekend is
    2 gastleden
 

Wijkgemeente 2:
566 belijdende leden 
487 doopleden 
  30 leden waarvan de doopdatum niet bekend is
    1 gastlid


De Hervormde Gemeente Woudenberg heeft derhalve 2042 leden:
Belijdende leden: 1063
Doopleden: 920
Leden waarvan de doopdatum niet bekend is: 98
Gastleden: 3                

322