Hervormd Woudenberg

Gemeentestructuur

De Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten, die met elkaar de centrale gemeente vormen. Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder meer belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid. De algemene kerkenraad telt 13 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht; dat zijn een jeugdouderling, de centrale evangelisatie-ouderling en de scriba van de algemene kerkenraad.

Per 28 december 2020 hebben deze wijkgemeenten de volgende ledensamenstelling:


Wijkgemeente 1:
497 belijdende leden 
423 doopleden
  80 leden waarvan de doopdatum niet bekend is
    3 gastleden
 

Wijkgemeente 2:
537 belijdende leden 
479 doopleden 
  27 leden waarvan de doopdatum niet bekend is 


De Hervormde Gemeente Woudenberg heeft derhalve 2043 leden:
Belijdende leden: 1034
Doopleden: 902
Leden waarvan de doopdatum niet bekend is: 107
Gastlid: 3                

322