Hervormd Woudenberg

Gemeentestructuur

De Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten, die met elkaar de centrale gemeente vormen. Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder meer belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid. De algemene kerkenraad telt 13 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht; dat zijn een jeugdouderling, de centrale evangelisatie-ouderling en de scriba van de algemene kerkenraad.

Per 16 januari 2024 hebben deze wijkgemeenten de volgende ledensamenstelling:


Wijkgemeente 1:
529 belijdende leden 
438 doopleden
  63 leden waarvan de doopdatum niet bekend is
    
 

Wijkgemeente 2:
574 belijdende leden 
491 doopleden 
  34 leden waarvan de doopdatum niet bekend is
    


De Hervormde Gemeente Woudenberg heeft derhalve 2129 leden:
Belijdende leden: 1103
Doopleden: 929
Leden waarvan de doopdatum niet bekend is: 97             

322