Hervormd Woudenberg

Gemeentestructuur

De Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten, die met elkaar de centrale gemeente vormen. Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder meer belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid. De algemene kerkenraad telt 15 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht; dat zijn een jeugdouderling, de centrale evangelisatie-ouderling en de scriba van de algemene kerkenraad.

Per 31 oktober 2017 hebben deze wijkgemeenten de volgende ledensamenstelling:


Wijkgemeente 1:

510 belijdende leden 

443 doopleden

90 leden waarvan de doopdatum niet bekend is

Totaal aantal leden: 1043.
 

Wijkgemeente 2:

477 belijdende leden 

462 doopleden 

34 leden waarvan de doopdatum niet bekend is 

Totaal aantal leden: 973.


De Hervormde Gemeente Woudenberg heeft derhalve 2016 leden:
Belijdende leden: 987
Doopleden: 905
Leden waarvan de doopdatum niet bekend is: 124                  

322