Hervormd Woudenberg

Gemeentestructuur

De Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten, die met elkaar de centrale gemeente vormen. Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder meer belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid. De algemene kerkenraad telt 13 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht; dat zijn een jeugdouderling, de centrale evangelisatie-ouderling en de scriba van de algemene kerkenraad.

Per 28 december 2019 hebben deze wijkgemeenten de volgende ledensamenstelling:


Wijkgemeente 1:
506 belijdende leden 
437 doopleden
  82 leden waarvan de doopdatum niet bekend is
    3 gastleden
 

Wijkgemeente 2:
506 belijdende leden 
463 doopleden 
  29 leden waarvan de doopdatum niet bekend is 


De Hervormde Gemeente Woudenberg heeft derhalve 2023 leden:
Belijdende leden: 1012
Doopleden: 900
Leden waarvan de doopdatum niet bekend is: 111
Gastlid: 3                

322