Hervormd Woudenberg

Huwelijksbevestiging

Wie de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk verlangen, nemen zo spoedig mogelijk contact op met de predikant en met de koster voor overleg over de huwelijksdatum. Huwelijksbevestiging wordt aangevraagd bij de predikant van de wijk waarin de bruid woont. Bruidsparen die hun huwelijk willen laten bevestigen door de wijkpredikant van de bruidegom nemen hierover eerst contact op met de wijkpredikant van de bruid. Bruidsparen die hun huwelijk willen laten bevestigen door een predikant van buiten de gemeente nemen eerst contact op met de predikant van de bruid en dienen vervolgens schriftelijk en gemotiveerd een verzoek in bij de kerkenraad van de wijk waarin de bruid woont. Voorafgaand aan de huwelijksdienst vindt het zogenaamde trouwgesprek plaats met de predikant die de huwelijksdienst leidt. In dat gesprek wordt het huwelijksformulier uiteengezet. Verder wordt de gang van zaken tijdens de kerkdienst samen doorgesproken. Gewoonlijk bespeelt tijdens de dienst een van de plaatselijke organisten het orgel. In overleg kan van deze regel worden afgeweken. Aan het gebruik van de kerk zijn kosten verbonden.
Zie hier.. voor de tarieven.
Bruidsparen die in onze gemeente blijven wonen ontvangen gedurende een periode van een half jaar een gratis abonnement op onze kerkbode De 5 Gemeenten.
Het is ook mogelijk de kerk te huren voor een huwelijksdienst, die niet onder verantwoordelijkheid van een van de kerkenraden wordt gehouden. 

544