Hervormd Woudenberg

Kosters

De kosterij wordt ingevuld door acht vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten. De eerste en de tweede coördinator van de kosters zijn bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

  • M Hazeleger(1e coördinator) tel. 06-23314401
  • P. van Zwet(2e coördinator) tel. 033-8886317
  • J. Heijns
  • M. de Jong
  • W. Kwakernaak
  • G.J. Leeuwdrent
  • A. Westeneng
  • T. van de Wind
383