Hervormd Woudenberg

De kosterij wordt ingevuld door zeven vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten. De eerste en de tweede coördinator van de kosters zijn bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

De kosters zijn:

  • M Hazeleger(1e coördinator) tel. 06-23314401
  • P. van Zwet(2e coördinator) tel. 033-8886317
  • J.D. Heijns
  • T. van de Wind
  • G.J. Leeuwdrent
  • Wilfred Kwakernaak
  • Arie Westeneng
383