Hervormd Woudenberg

Kosters

De kosterij wordt ingevuld door vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten.
De coördinatoren van de kosters zijn bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

 • H.J. v.d. Berge
 • H. Donselaar
 • M. van Garderen
 • J. Heijns
 • M. de Jong
 • W. Kwakernaak(coördinator De Oosterpoort)
  telefoon: 06-34872246
 • G.J. Leeuwdrent
 • A. Westeneng
 • T. van der Wind(coördinator Dorpskerk)
  telefoon: 06-30989688
383