Hervormd Woudenberg

In verband met vakanties en tijdelijke afwezigheid van enkele kosters is gelukkig broeder Arie Westeneng bereid gevonden om ons te helpen.
We zien daarmee de komende tijd een oude bekende terug als koster in de dienst.
Fijn dat hij dit wil doen.


De kosterij wordt ingevuld door zeven vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten. De eerste en de tweede coördinator van de kosters zijn bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

De kosters zijn:

M Hazeleger(1e coördinator) tel. 06-23314401

P. van Zwet(2e coördinator) tel. 033-8886317

E. van Bemmel

E.G. Bos

J.D. Heijns

T. van de Wind

G.J. Leeuwdrent

383