Hervormd Woudenberg

Kosters

Tijdelijk koster Arie Westeneng
Gedurende de afwezigheid van onze kosters, Jan Heijns en Mees Hazeleger, is Arie Westeneng bereid gevonden de helpende hand te bieden.
Wij zijn Arie dankbaar voor het feit dat hij tijdelijk de functie van koster wil bekleden en wensen hem hierbij Gods Zegen toe.
De kosterij wordt ingevuld door acht vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten. De eerste en de tweede coördinator van de kosters zijn bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

  • M Hazeleger(1e coördinator) tel. 06-23314401
  • P. van Zwet(2e coördinator) tel. 033-8886317
  • J. Heijns
  • M. de Jong
  • W. Kwakernaak
  • G.J. Leeuwdrent
  • A. Westeneng
  • T. van de Wind
383