Hervormd Woudenberg

Kosters

De kosterij wordt ingevuld door vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten.
De coördinator van de kosters(de heer Pieter van Zwet) is bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

  • P. van Zwet, coördinator, tel. 06-11530103 (indien dringende gevallen)
  • H.J. v.d. Berge
  • H. Donselaar
  • J. Heijns
  • M. de Jong
  • W. Kwakernaak
  • G.J. Leeuwdrent
  • A. Westeneng
  • T. van de Wind
383