Hervormd Woudenberg

Kosters

De kosterij wordt ingevuld door vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten.
De coördinator van de kosters(Pieter van Zwet) is bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

  • P. van Zwet, coördinator(indien dringend tel. 06- 11530103)
  • ​​​​​​​Henk-Jan v.d. Berge
  • Henk Donselaar
  • J. Heijns
  • M. de Jong
  • W. Kwakernaak
  • G.J. Leeuwdrent
  • A. Westeneng
  • T. van de Wind
383