Hervormd Woudenberg

Kosters

Oproep voor een koster
Nu Jan Heijns door zijn ziekte helaas voor langere tijd is uitgevallen wil het college van kerkrentmeesters het kostersteam van 6 personen graag aanvullen. Wij zoeken een gemeentelid dat daarvoor de capaciteiten, bereidheid en voldoende gelegenheid heeft. De koster heeft tot taak om in de kerk op tijd alles in gereedheid te brengen voor de kerkdienst, tijdens de diensten de apparatuur te bedienen en zicht te houden op de toegangen. We zoeken iemand die gastvrij is, organisatorisch bekwaam en stressbestendig, verantwoordelijkheidsgevoel en enig gezag heeft om de mensen aanwijzingen te kunnen geven indien nodig. Deelname aan de BHV-oefeningen is onderdeel van de taak. De diensten worden vervuld in een rooster dat in onderling overleg binnen het team wordt bepaald. Heeft u belangstelling en wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Wouter van Essen, tel. 06-23271527.De kosterij wordt ingevuld door zeven vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen tijdens de zondagse erediensten en de andere bijeenkomsten. De eerste en de tweede coördinator van de kosters zijn bereikbaar op:
koster@hervormdwoudenberg.nl

  • M Hazeleger(1e coördinator) tel. 06-23314401
  • P. van Zwet(2e coördinator) tel. 033-8886317
  • J.D. Heijns
  • W. Kwakernaak
  • G.J. Leeuwdrent
  • A. Westeneng
  • T. van de Wind
383