Hervormd Woudenberg

Kerkdiensten

De zondagse eredienst
Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse erediensten. De prediking is de kern van die erediensten. God gebruikt de prediking van Zijn Woord om het ware en zaligmakende geloof te geven en om dat geloof te versterken; dat alles door de werking van Zijn Heilige Geest.

Er zijn 2 diensten per wijk per zondag. De avonddiensten hebben doorgaans een wat ander karakter dan de morgendiensten. In de morgendiensten vindt uitleg en toepassing van een gedeelte uit Gods Woord plaats; de avonddiensten hebben gedurende 25 zondagen het karakter van een leerdienst. 
 
Er wordt in de erediensten gelezen uit de Herziene Statenvertaling. Er wordt gezongen uit de Psalmberijming van 1773 en de Enige Gezangen. 
In de diensten van wijk 1 worden de psalmen ritmisch gezongen.
In wijk 2 worden naast de psalmen, die ritmisch gezongen worden, in de regel ook 1 psalm en 2 gezangen uit de bundel "Weerklank" gezongen; de eerste en de laaste psalm (of lied) staande.
 
De kerkdiensten worden gehouden:
's morgens   9.00 uur en 10.45 uur
's middags   16.30 uur
's avonds     18.30 uur

Collecten:
Er zijn 3 collecten, de eerste collecte is altijd voor de diaconie of voor een speciaal diaconaal project. De 2e en 3e collecte zijn voor de kerk en daarvan afgeleide doelen. De collecten worden gehouden voorafgaand aan de prediking.


Slechthorenden kunnen in het middenschip van de kerk via de ringleiding de diensten volgen. Voor wie slecht ter been is, is er een rolstoel beschikbaar. Voor het gebruik daarvan kan men de koster benaderen.
Voor in de kerk, voor de kerkbanken, staat een aantal comfortabele stoelen voor hen die moeilijk in de kerkbanken kunnen zitten.


De Avondmaalsdiensten beginnen om 09.30 in de kerk. Om 9.00 uur en 11.00 uur in  Eben-Haëzer. Tijdens de Avondmaalsdiensten is er om 9.00 uur en 9.30 uur kinderoppas. Op de betreffende vier Avondmaalszondagen wordt er om 10.00 uur het Heilig Avondmaal bediend in Zorgcentrum Groenewoude. Oudere gemeenteleden die de wat langere avondmaalsdienst in de kerk niet kunnen bijwonen, kunnen ook deelnemen aan de dienst in genoemd zorgcentrum.
In de dienst van 18:30 uur is er de mogelijkheid voor voortgezette Avondmaalsbediening voor degenen die 's ochtends niet kunnen.
Gasten die deel willen nemen aan het Heilig Avondmaal wordt verzocht dit vooraf te melden aan één van de ambtsdragers, of direct voorafgaand aan de dienst, in de consistoriekamer.

 

Klik hier voor de agenda met kerkdiensten!

216