Hervormd Woudenberg

Voedselbank Woudenberg & Scherpenzeel

Elke vrijdag van 13.00 - 13.30 uur worden voedselpaketten uitgedeeld aan gezinnen en personen die om verschillende redenen niet voldoende geld hebben om eten te kopen.

Het afhaaladres is : Eben-Haezer, Schoutstraat 8a, 3931HT Woudenberg (ingang achterom via de Middenstraat, tegenover nr. 1).

Voor info en aanmelding: Rijk Beumer, Westerwoud 105, 3931DL Woudenberg, tel. 033-8873678 of 06-40499934, email: rijk.beumer@gmail.comOpbrengst collecte Volkskerstzang 2018.
Tijdens de Volkskerstzang is er gecollecteerd voor de Voedselbank Woudenberg.
Deze collecte heeft het prachtige bedrag ad € 1.134,80 opgebracht. 

532