Hervormd Woudenberg

Voedselbank Woudenberg & Scherpenzeel

Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Platform van kerken, waarin de diaconieën van alle lokale kerken samenwerken, valt de Voedselbank Woudenberg & Scherpenzeel. Wekelijks worden op vrijdag voedselpakketten uitgedeeld aan personen en gezinnen als aanvulling op hun noodzakelijke voeding en andere artikelen. De standaardpakketten, die door de voedselbank in Amersfoort geleverd worden, vullen de vrijwilligers aan met artikelen van lokale middenstanders en particulieren.
In de hal van Eben-Haëzer staat een krat waarin artikelen gedaan kunnen worden die op de vrijdag erna worden uitgedeeld. De volgende artikelen zijn zeer welkom: koffie, thee, rijst, macaroni. Maar ook waspoeder, persoonlijke verzorgingsartikelen en groenten in blik. Alle artikelen moeten goed van kwaliteit zijn en de houdbaarheidsdatum mag niet verstreken zijn.

Het afhaaladres is : Eben-Haezer, Schoutstraat 8a, 3931HT Woudenberg
(ingang achterom via de Middenstraat, tegenover nr. 1).

Voor info en aanmelding:
Rijk Beumer, Westerwoud 105, 3931DL Woudenberg
tel. 06-45384883 of 06-40499934
email: voedselbankwoudenbergscherpenzeel@gmail.com
Giften kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer:
NL 30 RABO 0307529576 tnv Diaconie N.H. Gemeente Woudenberg.'

652