Hervormd Woudenberg

Heygraeffclub

Op Reinaerde, locatie Woudenberg, draait al sinds 1986, of misschien nog wel langer, een Bijbelclub vanuit onze kerk. Deze club, momenteel 2 groepen, wordt bezocht door ongeveer 40 bewoners van de Heygraeff van jong tot oud.
De club wordt elke woensdagavond gegeven tussen 19.00 en 20.00 uur in het activiteitengebouw op het terrein. De avond bestaat uit zingen met instrumentjes, het vertellen van een Bijbelverhaal, bidden en kleuren. Tussendoor wordt er koffie gedronken. Ophalen en thuisbrengen van de clubleden wordt door de clubleiding gedaan.

Voor meer info kun je mailen naar: 
Conny Geijtenbeek: connygeijtenbeek@gmail.com
tel. 06-46497925

298