Hervormd Woudenberg

Verenigingen & Kringen

Kringwerk: Gewoon opbouwend
In onze hervormde gemeente zijn al vele jaren huiskringen actief. Zo’n kring bestaat uit gemiddeld 10-15 leden die gemiddeld eens per maand een avond samenkomen bij één van de leden thuis. Ze openen dan Gods Woord om samen aan de hand van een boekje te spreken over het betreffende Bijbelgedeelte en de inhoud van het bestudeerde hoofdstuk uit het boekje. Op bijna alle kringen wordt hetzelfde boekje gebruikt. De avond staat onder leiding van een kringleider. Op de meeste kringen bereiden overigens ook andere leden de avond voor, maar verplicht is dat natuurlijk niet. Uit de ervaringen van leden blijkt dat het avonden met inhoud zijn: ze ervaren het als geloofsopbouwend en bovendien wordt de band met anderen uit de gemeente versterkt.

De kringencommissie bestaat uit:
Arjaan van den Born; tel. 033-2861933
Aline van der Wind; tel. 06-20435204
Hans Dorst; tel. 033-2865041

Kringleiders kringen:
Hans Dorst, Marleen Treep, Tineke Hol, Anneke Dorst, Jelle Maassen van den Brink, Adriaan Bos, Meindert Wijnberg, Jaap van Dam, Arjaan van de Born, Bram de Ronde, Lenie Dijkshoorn, Renee van den Born, Inge Margot de Bart- de Pater, Johan Verduijn, Annemiek van der Tak, Elsbeth de Man, Hans van de Knaap, Ronald Driever, Linda de Kruif, Hanneke van Brakel, Rianne de Greef, Willem Kalle, Jorin Hazeleger, Jorrit Koops, Suzanna Koops, Dennis Bastiani.

280